Thi đua tạo sức bật mới ở Hưng Yên

10/06/2015
(VBSP News) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, NHCSXH tỉnh Hưng Yên luôn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều thành tích quan trọng, thực sự là động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nhiều hộ nghèo ở Hưng Yên được NHCSXH tiếp sức nên đã khôi phục, phát triển ngành nghề nông thôn, ổn định cuộc sống Ảnh Trần Việt

Nhiều hộ nghèo ở Hưng Yên được NHCSXH tiếp sức nên đã khôi phục, phát triển ngành nghề nông thôn, ổn định cuộc sống
                                                                                                                                 Ảnh Trần Việt

Hàng năm, bám sát các phong trào thi đua của Nhà nước, ngành và địa phương phát động, NHCSXH tỉnh Hưng Yên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã cụ thể hóa nội dung thi đua để phát động các phong trào cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ đó, các phong trào thi đua được tổ chức phong phú, đa dạng với nhiều nội dung như: thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm, thi đua chuyên đề tin học “chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu”, thi đua hoàn thành kế hoạch tài chính và quyết toán, thi đua xây dựng Phòng giao dịch, Tổ giao dịch lưu động, Điểm giao dịch xã, phường kiểu mẫu… Các phong trào thi đua đã góp phần giúp đơn vị chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, là kênh dẫn vốn quan trọng thực hiện chương trình giảm nghèo, là “cần câu” của nhiều hộ gia đình nghèo để hiện thực hóa mong ước cải thiện cuộc sống ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh đang triển khai 8 chuơng trình tín dụng: Cho vay hộ nghèo, cho vay HSSV; giải quyết việc làm; đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động; NS&VSMTNT; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ; hộ cận nghèo. Tính đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh đạt gần 2.000 tỷ đồng (tăng gần 850 tỷ đồng so với năm 2009), tổng dư nợ đạt trên 1.950 tỷ đồng (tăng 840 tỷ đồng so với năm 2009).

5 năm qua, nguồn vốn ưu đãi đã giúp 30 nghìn lượt hộ thoát nghèo, 40 nghìn luợt hộ nghèo cải thiện đời sống, trên 30 nghìn HSSV được vay vốn học tập, tạo việc làm cho hơn 70 nghìn người… Những con số “biết nói” đó là minh chứng sống động về hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đồng vốn đến đúng đối tượng, tiết kiệm thời gian, chi phí thấp nhất cho người thụ hưởng, chi nhánh phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể ủy nhiệm qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được gần 4.000 Tổ tiết kiệm và vay vốn và 161 Điểm giao dịch tại 100% số xã, phường, thị trấn. Mỗi Điểm giao dịch thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi… phục vụ các đối tượng ngay tại xã vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, địa điểm vay vốn, lãi suất ưu đãi đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Những kết quả đạt được đã chứng minh hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua yêu nước ở NHCSXH tỉnh Hưng Yên. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được cấp trên khen thuởng. Trong 5 năm qua, có 99 lượt tập thể và 521 lượt cá nhân đạt các danh hiệu thi đua từ lao động tiên tiến trở lên. Có 52 lượt tập thể và 117 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, năm 2013 chi nhánh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Có 68 lượt tập thể và 536 lượt cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua do chi nhánh phát động.

Đức Long

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác