TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3447/CĐ-NHCS 10/06/2024 - Công điện số 3447/CĐ-NHCS ngày 10/6/2024 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống mưa lũ
7794/CĐ-NHCS 28/09/2023 - Công điện số 7794/CĐ-NHCS ngày 28/9/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
5706/TB-NHCS 18/07/2023 - Thông báo số: 5706/TB-NHCS ngày 18/7/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH vê việc đảm bảo an toàn và ứng phó với Cơn bão số 1
5680/CĐ-NHCS 17/07/2023 - Công điện số 5680/CĐ-NHCS ngày 17/7/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 1
8065/CĐ-NHCS 14/10/2022 - Công điện số 8065/CĐ-NHCS ngày 14/10/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc Tổ chức phòng chống Cơn bão số 5
7365/CĐ-NHCS 25/09/2022 - Công điện số 7365/CĐ-NHCS ngày 25/09/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống Cơn bão Noru
6021/CĐ-NHCS 09/08/2022 - Công điện số 6021/CĐ-NHCS ngày 09/8/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống Cơn bão số 2
3133/QĐ-NHCS 27/04/2022 - Quyết định số 3133/QĐ-NHCS ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
2466/NHCS-TDSV 04/04/2022 - Văn bản số 2466/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
2467/QĐ-NHCS 04/04/2022 - Quyết định số 2467/QĐ-NHCS ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
11538/CĐ-NHCS 17/12/2021 - Công điện số 11538/CĐ-NHCS ngày 17/12/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống siêu bão RAI
10879/NHCS-HD 26/11/2021 - Văn bản số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
10406/QĐ-NHCS 08/11/2021 - Quyết định số 10406/QĐ-NHCS ngày 08/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
9308/CĐ-NHCS 13/10/2021 - Công điện số 9308/CĐ-NHCS ngày 13/10/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống Cơn bão số 8
9255/CĐ-NHCS 08/10/2021 - Công điện số 9255/CĐ-NHCS ngày 08/10/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 07
8586a/QĐ-NHCS 29/09/2021 - Quyết định số 8586a/QĐ-NHCS ngày 29/9/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
6200/QĐ-NHCS 08/07/2021 - Quyết định số: 6200/QĐ-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
5417/CĐ-NHCS 12/06/2021 - Công điện số 5417/CĐ-NHCS ngày 12/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 2
5065/QĐ-NHCS 02/06/2021 - Quyết định số 5065/QĐ-NHCS ngày 02/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
4565/QĐ-NHCS 14/05/2021 - Quyết định số 4565/QĐ-NHCS ngày 14/5/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ, sửa đổi lĩnh vực tín dụng thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHCSXH
6875/CĐ-NHCS 21/12/2020 - Công điện số 6875/CĐ-NHCS ngày 21/12/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 14
6474/QĐ-NHCS 30/11/2020 - Quyết định số 6474/QĐ-NHCS ngày 30/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
5823/CĐ-NHCS 12/11/2020 - Công điện số 5823/CĐ-NHCS ngày 12/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 13
5748/CĐ-NHCS 09/11/2020 - Công điện số 5748/CĐ-NHCS ngày 09/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 12
5717/CĐ-NHCS 03/11/2020 - Công điện số 5717/CĐ-NHCS ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 10