TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
6200/QĐ-NHCS 08/07/2021 - Quyết định số: 6200/QĐ-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
5417/CĐ-NHCS 12/06/2021 - Công điện số 5417/CĐ-NHCS ngày 12/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 2
5065/QĐ-NHCS 02/06/2021 - Quyết định số 5065/QĐ-NHCS ngày 02/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
4565/QĐ-NHCS 14/05/2021 - Quyết định số 4565/QĐ-NHCS ngày 14/5/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ, sửa đổi lĩnh vực tín dụng thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHCSXH
6875/CĐ-NHCS 21/12/2020 - Công điện số 6875/CĐ-NHCS ngày 21/12/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 14
6474/QĐ-NHCS 30/11/2020 - Quyết định số 6474/QĐ-NHCS ngày 30/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
5823/CĐ-NHCS 12/11/2020 - Công điện số 5823/CĐ-NHCS ngày 12/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 13
5748/CĐ-NHCS 09/11/2020 - Công điện số 5748/CĐ-NHCS ngày 09/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 12
5717/CĐ-NHCS 03/11/2020 - Công điện số 5717/CĐ-NHCS ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 10
5558/CĐ-NHCS 26/10/2020 - Công điện số 5558/CĐ-NHCS ngày 26/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 9
5507/CĐ-NHCS 23/10/2020 - Công điện số 5507/CĐ-NHCS ngày 23/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 8
5413/CĐ-NHCS 16/10/2020 - Công điện số 5413/CĐ-NHCS ngày 16/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống áp thấp nhiệt đới
5373/CĐ-NHCS 12/10/2020 - Công điện số 5373/CĐ-NHCS ngày 12/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 07
5359/CĐ-NHCS 11/10/2020 - Công điện số 5359/CĐ-NHCS ngày 11/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 06
5337/CĐ-NHCS 08/10/2020 - Công điện số 5337/CĐ-NHCS ngày 08/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc đối phó với mưa, lũ lớn tại các tỉnh miền Trung
4941/CĐ-NHCS 16/09/2020 - Công điện số 4941/CĐ-NHCS ngày 16/9/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 5
4385/CĐ-NHCS 18/08/2020 - Công điện số 4385/CĐ-NHCS ngày 18/8/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống áp thấp nhiệt đới
4388/TB-NHCS 18/08/2020 - Thông báo số 4388/TB-NHCS ngày 18/8/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thực hiện mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
4165/CĐ-NHCS 31/07/2020 - Công điện số 4165/CĐ-NHCS ngày 31/7/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống áp thấp nhiệt đới
3211/CĐ-NHCS 13/06/2020 - Công điện số 3211/CĐ-NHCS ngày 13/6/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 01
9297/CĐ-NHCS 24/12/2019 - Công điện số 9297/CĐ-NHCS ngày 24/12/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão PHANFONE
8715/CĐ-NHCS 03/12/2019 - Công điện số 8715/CĐ-NHCS ngày 03/12/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão KAMMURI
8638/NHCS-TDSV 26/11/2019 - Văn bản số 8638/NHCS-TDSV ngày 26/11/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
8469/CĐ-NHCS 19/11/2019 - Công điện số 8469/CĐ-NHCS ngày 19/11/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão KALMAEGI
8223/CĐ-NHCS 05/11/2019 - Công điện số 8223/CĐ-NHCS ngày 05/11/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống áp thấp nhiệt đới