Chỉ thị 40 và sức mạnh từ sự đồng lòng (Bài 1: Luồng gió mới)

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) (VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội... Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   26/09/2023  

Đột phá từ một Chỉ thị (Bài 2: Những đồng vốn “quý như vàng”)

Được vay vốn giải quyết việc làm từ NHCSXH, gia đình ông Đặng Văn Chín ở khu Thống Nhất, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ đầu tư vào vườn bưởi, giúp tăng thu nhập (VBSP News) Nhờ nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách địa phương sang NHCSXH đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Mỗi đồng vốn chuyển sang là thêm một sự đồng hành, một cơ hội để có thêm những người lao động vượt lên khó khăn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   25/09/2023  

Đột phá từ một Chỉ thị (Bài 1: Trụ cột giảm nghèo bền vững)

Được vay vốn chính sách, hộ dân ở xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc đã phát triển nuôi cá lồng, đem lại thu nhập khá (VBSP News) Sau gần 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và hơn 2 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã tác động tích cực đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hơn 20 năm triển khai, nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã trở thành một trong những trụ cột trong công cuộc giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Với sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã giúp trụ cột này thêm vững chắc hơn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   25/09/2023  

Những giá trị nhân văn của tín dụng chính sách xã hội

Tín dụng ưu đãi góp phần mang màu xanh ấm no đến với người nghèo (VBSP News) Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI (2014) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội có những chuyển biến tích cực, không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân mà còn tạo ra những giá trị nhân văn cho xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   22/09/2023  

Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương góp phần quan trọng để thực hiện TDCSXH trên địa bàn Hà Nội

Trong hơn 20 năm qua, TDCSXH trên địa bàn TP Hà Nội đã góp phần hỗ trợ, tạo việc làm cho 722.000 lao động, hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà cho 11.375 hộ nghèo để nâng cao chất lượng cuộc sống (VBSP News) Là địa bàn có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo Quốc gia với mật độ dân số tập trung đông, sức ép về lao động, việc làm rất lớn, do đó thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Một trong những giải pháp được quan tâm thực hiện trong những năm qua đó chính là dành một phần nguồn lực từ ngân sách Thành phố và các quận, huyện, thị xã chuyển bổ sung vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   22/09/2023  

Vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

Tín dụng chính sách xã hội góp phần gắn kết nhân dân với nhân dân, nhân dân với Đảng, nhân dân với các tổ chức chính trị - xã hội, giữa các đoàn thể với nhau (VBSP News) Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi trong kho tàng truyền thống quý báu của dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu mang đến thành công cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho chiến lược đại đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam đi tới thắng lợi. Tín dụng chính sách xã hội đã, đang và sẽ là biện pháp phù hợp, sáng tạo với tình hình hiện nay, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến đến những thắng lợi mới.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   15/09/2023  

Tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới để đạt chỉ tiêu xã nông thôn mới và xã nông thôn mới kiểu mẫu (VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu chính là giảm nghèo, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và khó khăn, giải quyết công ăn việc làm cho người nghèo, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Với những mục tiêu quan trọng này, tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   15/09/2023  

Vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong việc giữ vững định hướng XHCN của việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Hoạt động NHCSXH ở khắp các xã, phường, thị trấn trong cả nước đã và đang giúp người nghèo tạo sinh kế bền vững (VBSP News) Vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam được thể hiện ở chỗ như một công cụ, giải pháp quan trọng của Đảng, Nhà nước thực hiện giảm nghèo bền vững; giúp hộ nghèo, hộ chính sách tránh được “tín dụng đen”; nâng cao sức sản xuất, tạo sinh kế phát triển bền vững; giúp bảo đảm an sinh xã hội; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   08/09/2023  

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại NHCSXH

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An phát biểu tại buổi làm việc (VBSP News) Chiều 29/8, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Trung ương do Phó Trưởng Ban Đỗ Ngọc An làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại NHCSXH về tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có Ủy viên HĐQT NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   29/08/2023  

Tăng cường công tác giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An tham luận tại Hội thảo (VBSP News) Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” vừa được NHCSXH phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An có bài tham luận về “Tăng cường công tác giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội”, Ban biên tập Website NHCSXH xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung bài viết trên.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   29/08/2023  

Chỉ thị số 40-CT/TW: Kết nối sức mạnh của ý Đảng - lòng dân

ct40-1692140316663 (VBSP News) Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là sự tiếp nối và thể hiện một cách toàn diện, xuyên suốt quan điểm chính sách của Đảng về công tác an sinh xã hội. Nhìn lại hành trình gần 9 năm triển khai, tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện đã mang lại nhiều tác động kinh tế - xã hội tích cực, bảo đảm quyền và khả năng tiếp cận tài chính của người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Hơn thế, như nhận định của đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam thì đây còn là những “kinh nghiệm và bài học quý giá cho Chính phủ các nước đang phát triển”.
Thông tin hoạt động, Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   25/08/2023  

Tăng cường vai trò giám sát, phản biệt xã hội của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội thảo (VBSP News) Ngày 16/8, tại Hà Nội, NHCSXH đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương; đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   21/08/2023  

Phát biểu của Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (VBSP News) BBT Website NHCSXH xin trích đăng bài phát biểu đề dẫn của Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   16/08/2023  

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH phát biểu bế mạc (VBSP News) Ngày 16/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, NHCSXH phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH; Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ); Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   16/08/2023  

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”

Ở đâu có người nghèo, ở đó có NHCSXH
Ảnh: Trần Việt (VBSP News) Ngày 16/8 tới đây, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   12/08/2023  

Tín dụng chính sách bao phủ 100% các ấp, phường ở thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 40, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo mỗi quận, huyện trích 3 tỷ đồng/năm ủy thác qua NHCSXH để cho vay người nghèo trên địa bàn (VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt, mang lại hiệu quả thiết thực, là công cụ quan trọng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng NTM.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   17/07/2020  

Chỉ thị “bốn mươi” đã đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa

Tín dụng chính sách xã hội giúp hộ nghèo trên địa bàn huyện Thăng Bình an cư (VBSP News) Ngày 15/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì cùng các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   17/07/2020  

Cấp ủy quan tâm, người nghèo vay vốn hiệu quả

Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng tặng quà cho các Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. (VBSP News) Nói về kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung nhấn mạnh: Nơi nào thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng thì nơi đó có chất lượng tín dụng, quy mô tín dụng được nâng cao.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   06/03/2020  

“SÁNG TÌNH ĐẢNG, ẤM LÒNG DÂN”: Bài cuối - Kỳ vọng những đột phá mới

Người nghèo ở các xã nghèo của tỉnh Ninh Thuận nhận vốn vay ưu đãi thuận lợi ngay tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Vốn tín dụng chính sách là tĩnh, nó chỉ mang tính động khi cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc cùng người dân, động viên họ vay vốn, hướng dẫn cho họ cách làm ăn và sử dụng đồng vốn vay hiệu quả. Cũng bởi vậy, hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách xã hội không chỉ là đưa trên 206.805 tỷ đồng đến đúng đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, mà hơn thế trong bối cảnh hội nhập nhanh và sâu rộng của nền kinh tế, việc định hướng người dân vào những dự án thế mạnh của địa phương đang và sẽ trở thành điểm tựa giúp người dân, đối tượng yếu thế của xã hội phát triển kinh tế, bước sâu vào chuỗi giá trị gia tăng cao hơn.
Công tác Đảng, Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   02/02/2020  

“SÁNG TÌNH ĐẢNG, ẤM LÒNG DÂN”: Bài 2 - Lan tỏa giá trị từ sự đồng tâm

Đảng bộ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) thường xuyên cử cán bộ, đảng viên xuống cơ sở thăm hỏi, động viên người nghèo vay vốn, phát triển kinh tế gia đình (VBSP News) Từ những ý tưởng nhỏ như ở Quảng Nam, Thái Nguyên, Đồng Tháp,... sinh khí cho công cuộc thực thi chính sách ngày càng thêm lớn mạnh với sự chủ động từ các địa phương trong việc chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Sự đồng tâm của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trong việc hội tụ nguồn vốn hoàn thiện hệ thống chính sách tạo nền tảng bứt phá cho công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới.
Công tác Đảng, Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   02/02/2020