Long An tăng trưởng bền vững từ Chỉ thị số 40-CT/TW

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An (VBSP News) Nằm ở cửa ngõ nối liền miền Đông Nam Bộ với vùng đất chín rồng, con đường hướng tới trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam, Long An đang dần hiện thực hóa với những khu công nghiệp, đô thị ngày một loang rộng. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vẫn còn 3,21% cùng thách thức thực hiện mục tiêu đạt thu nhập bình quân đầu người 180 triệu đồng/năm vào năm 2030, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi Long An cần phát huy hơn nữa hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hội tụ trí lực của cả hệ thống chính trị vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   15/12/2023  

Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

NHCSXH tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương (VBSP News) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   12/12/2023  

Hải Dương tăng cường triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương (VBSP News) Với việc cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quán triệt và kịp thời cụ thể hóa Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, đơn vị; đồng thời chủ động lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách xã hội với các Chương trình mục tiêu quốc gia, 9 năm qua nguồn vốn ưu đãi cho vay trên địa bàn tỉnh Hải Dương không ngừng tăng trưởng, chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   11/12/2023  

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Lâm Đồng

NHCSXH luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (VBSP News) Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới là chủ trương quan trọng, nhất quán, xuyên suốt được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   10/11/2023  

TDCSXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng tại Cao Bằng

Vốn tín dụng chính sách tiếp sức phát triển kinh tế hộ gia đình tỉnh Cao Bằng (VBSP News) Cao Bằng là tỉnh miền núi, vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài trên 333km. Là tỉnh có xuất phát điểm kinh tế thấp, các khu vực dân cư bị chia cắt bởi địa hình đồi núi hiểm trở, đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn còn nhiều khó khăn (đặc biệt vùng DTTS ít người), tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao so với khu vực, do vậy tỉnh luôn xác định việc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   10/11/2023  

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; tạo việc làm; xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện qua NHCSXH đã góp phần thực hiện 09/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (VBSP News) Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ thị nêu rõ, tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, “không để ai bỏ lại phía sau”, trong thời gian tới cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   30/10/2023  

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc

Tín dụng chính sách góp phần thu hẹp dần khoảng cách mức sống giữa các dân tộc (VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội là một bộ phận cấu thành không thể thiếu của Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trong việc hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý... Thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các DTTS.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   30/10/2023  

Vai trò của Công an cấp xã trong thực hiện TDCSXH góp phần bảo đảm an ninh trật tự

Lực lượng Công an cơ sở đồng hành với các chiến sỹ Bộ đội biên phòng, cấp ủy, chính quyền và NHCSXH tìm hướng thoát nghèo cho đồng bào khu vực miền núi biên giới (VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương lớn của Đảng nhằm nâng cao đời sống vật chất của mọi người dân trong xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tín dụng chính sách xã hội góp phần giải quyết những vấn đề nguồn gốc, nguyên nhân nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật khác. Công an cấp xã là lực lượng chuyên trách bảo đảm ANTT ở cơ sở, thông qua hoạt động công tác chuyên môn như quản lý cư trú, vận động quần chúng nhân dân và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần thực hiện chủ trương tín dụng chính sách xã hội đúng đối tượng, hiệu quả và qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết nguồn gốc, nguyên nhân tội phạm, vi phạm pháp luật khác, đồng thời thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   17/10/2023  

Hội LHPN tích cực triển khai TDCSXH góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng

Tín dụng chính sách góp phần không nhỏ trong cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ (VBSP News) Nhận thức được ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN) luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, nỗ lực, tích cực trong hành trình cùng NHCSXH mang đồng vốn chính sách đến với người dân nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về an sinh xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   17/10/2023  

Vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong xây dựng phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên

Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế (VBSP News) Xác định nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nỗ lực, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ để làm tốt công tác ủy thác cho vay từ NHCSXH; các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên thoát nghèo, từng bước lập thân, lập nghiệp bằng nguồn vốn chính sách qua đó phát huy có hiệu quả nguồn vốn, góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho đoàn viên thanh niên.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   29/09/2023  

Thanh Hóa tích cực triển khai Chỉ thị của Đảng

NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tích cực đưa vốn chính sách đến với các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn (VBSP News) Gần 10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các chủ trương của Đảng về công tác tín dụng chính sách xã hội, nhất là thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng; khẳng định vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   29/09/2023  

Chỉ thị 40 và sức mạnh từ sự đồng lòng (Bài 2: Để vốn đối ứng địa phương là “trợ lực”)

Nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân thực hiện giấc mơ an cư (VBSP News) Trong điều kiện nguồn lực của địa phương khá hạn chế nhưng những năm qua, UBND tỉnh và các huyện, thị, thành phố đã quan tâm dành nguồn ngân sách Nhà nước ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần cùng nguồn vốn của Trung ương trợ lực cho người dân phát triển kinh tế.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   26/09/2023  

Chỉ thị 40 và sức mạnh từ sự đồng lòng (Bài 1: Luồng gió mới)

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) (VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội... Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   26/09/2023  

Đột phá từ một Chỉ thị (Bài 2: Những đồng vốn “quý như vàng”)

Được vay vốn giải quyết việc làm từ NHCSXH, gia đình ông Đặng Văn Chín ở khu Thống Nhất, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ đầu tư vào vườn bưởi, giúp tăng thu nhập (VBSP News) Nhờ nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách địa phương sang NHCSXH đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Mỗi đồng vốn chuyển sang là thêm một sự đồng hành, một cơ hội để có thêm những người lao động vượt lên khó khăn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   25/09/2023  

Đột phá từ một Chỉ thị (Bài 1: Trụ cột giảm nghèo bền vững)

Được vay vốn chính sách, hộ dân ở xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc đã phát triển nuôi cá lồng, đem lại thu nhập khá (VBSP News) Sau gần 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và hơn 2 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã tác động tích cực đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hơn 20 năm triển khai, nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã trở thành một trong những trụ cột trong công cuộc giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Với sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã giúp trụ cột này thêm vững chắc hơn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   25/09/2023  

Những giá trị nhân văn của tín dụng chính sách xã hội

Tín dụng ưu đãi góp phần mang màu xanh ấm no đến với người nghèo (VBSP News) Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI (2014) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội có những chuyển biến tích cực, không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân mà còn tạo ra những giá trị nhân văn cho xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   22/09/2023  

Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương góp phần quan trọng để thực hiện TDCSXH trên địa bàn Hà Nội

Trong hơn 20 năm qua, TDCSXH trên địa bàn TP Hà Nội đã góp phần hỗ trợ, tạo việc làm cho 722.000 lao động, hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà cho 11.375 hộ nghèo để nâng cao chất lượng cuộc sống (VBSP News) Là địa bàn có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo Quốc gia với mật độ dân số tập trung đông, sức ép về lao động, việc làm rất lớn, do đó thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Một trong những giải pháp được quan tâm thực hiện trong những năm qua đó chính là dành một phần nguồn lực từ ngân sách Thành phố và các quận, huyện, thị xã chuyển bổ sung vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   22/09/2023  

Vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

Tín dụng chính sách xã hội góp phần gắn kết nhân dân với nhân dân, nhân dân với Đảng, nhân dân với các tổ chức chính trị - xã hội, giữa các đoàn thể với nhau (VBSP News) Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi trong kho tàng truyền thống quý báu của dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu mang đến thành công cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho chiến lược đại đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam đi tới thắng lợi. Tín dụng chính sách xã hội đã, đang và sẽ là biện pháp phù hợp, sáng tạo với tình hình hiện nay, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến đến những thắng lợi mới.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   15/09/2023  

Tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới để đạt chỉ tiêu xã nông thôn mới và xã nông thôn mới kiểu mẫu (VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu chính là giảm nghèo, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và khó khăn, giải quyết công ăn việc làm cho người nghèo, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Với những mục tiêu quan trọng này, tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   15/09/2023  

Vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong việc giữ vững định hướng XHCN của việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Hoạt động NHCSXH ở khắp các xã, phường, thị trấn trong cả nước đã và đang giúp người nghèo tạo sinh kế bền vững (VBSP News) Vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam được thể hiện ở chỗ như một công cụ, giải pháp quan trọng của Đảng, Nhà nước thực hiện giảm nghèo bền vững; giúp hộ nghèo, hộ chính sách tránh được “tín dụng đen”; nâng cao sức sản xuất, tạo sinh kế phát triển bền vững; giúp bảo đảm an sinh xã hội; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   08/09/2023