Chuyển tiền đi trong nước

Đối tượng khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, bao gồm cả khách hàng có tài khoản và không có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.

Tính năng và lợi ích dịch vụ:

- Chuyển tiền trong cùng hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), ngoài hệ thống NHCSXH, cho cá nhân và tổ chức một cách tự động, nhanh chóng, chính xác trên tất cả các tỉnh, thành phố, quận, huyện trên toàn quốc với mức phí ưu đãi nhất.

- Không hạn chế số tiền chuyển.

- Khách hàng có tài khoản hoặc không có tài khoản tại NHCSXH đều có thể chuyển tiền.

Thủ tục chuyển tiền đi:

- Đối với người cư trú là công dân Việt Nam chỉ có thể chuyển bằng tiền VND.

- Khách hàng để sử dụng dịch vụ này cần cung cấp:

* Thông tin ngân hàng nhận: Tên ngân hàng, tên chi nhánh.

* Thông tin người nhận:

+ Người nhận là tổ chức: Số tài khoản, tên tài khoản.

+ Người nhận là cá nhân: Họ tên và số tài khoản người nhận (nếu chuyển tiền vào tài khoản người nhận) hoặc số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu người nhận, ngày cấp/nơi cấp Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (nếu người nhận không có tài khoản), địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Biểu mẫu:

- Chuyển tiền từ tài khoản: Ủy nhiệm chi theo quy định của NHCSXH.

- Chuyển tiền tại quầy: Giấy nộp tiền theo quy định của NHCSXH.

Biểu phí dịch vụ: Theo quy định của NHCSXH.