Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc

tuyen-dung-2- Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc, như sau:
Thông tin tuyển dụng   22/06/2021  

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động năm 2021 các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ

unnamed (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm nghiệp vụ cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, như sau:
Thông tin tuyển dụng   26/04/2021  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ

chỉ mục (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ, như sau:
Thông tin tuyển dụng, Tin mới cập nhật   31/03/2021  

NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 khu vực Tây Nam Bộ

tuyen-dung-thang-8 (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ, cụ thể như sau:
Thông tin tuyển dụng   08/03/2021  

NHCSXH tuyển dụng lao động

chỉ mục (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động như sau:
Thông tin tuyển dụng   13/01/2021  

NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động khu vực Đồng bằng sông Hồng

55699 (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng, cụ thể như sau:
Thông tin tuyển dụng, Tin mới cập nhật   24/11/2020  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

hinh-thong-tin-tuyen-dung-dep_012647820 (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:
Thông tin tuyển dụng   12/11/2020  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

hinh-thong-tin-tuyen-dung-dep_012647820 NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động năm 2020 cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc, cụ thể như sau:
Thông tin tuyển dụng   12/10/2020  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 (LẦN 2)

du-hoc-duc-nganh-cong-nghe-thong-tin-1 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động làm lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin, như sau:
Thông tin tuyển dụng   31/07/2020  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

cse-info Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động làm lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin, như sau:
Thông tin tuyển dụng   08/07/2020  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

image0101 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể như sau:
Thông tin tuyển dụng   30/06/2020  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2020

17 NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, cụ thể như sau:
Thông tin tuyển dụng   18/05/2020  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 CÁC TỈNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ

namdan1 (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, cụ thể như sau:
Thông tin hoạt động, Thông tin tuyển dụng   27/04/2020  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2020

22555666 (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động làm xây dựng cơ bản và nghiệp vụ tại Hội sở chính, như sau:
Thông tin tuyển dụng, Tin mới cập nhật   17/01/2020  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TẠI CHI NHÁNH NHCSXH CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ VÀ MỘT SỐ CHI NHÁNH KHÁC

A11-gd-tp-tay-ninh_8953 (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động năm 2019 làm chuyên môn nghiệp vụ tại NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và một số chi nhánh khác còn thiếu lao động.
Thông tin tuyển dụng   18/10/2019  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TẠI CÁC TỈNH TÂY BẮC

2255666 (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động năm 2019 làm chuyên môn nghiệp vụ tại NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Tây Bắc.
Thông tin tuyển dụng   25/07/2019  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TIN HỌC TẠI CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ

images (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động Tin học năm 2019 của chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Thông tin tuyển dụng, Tin mới cập nhật   19/07/2019  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TẠI CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ

2-6001 (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động năm 2019 làm chuyên môn nghiệp vụ tại NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.
Thông tin tuyển dụng, Tin mới cập nhật   19/07/2019  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TẠI CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

17 (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động năm 2019 làm chuyên môn nghiệp vụ tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Thông tin tuyển dụng, Tin mới cập nhật   19/07/2019  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

17 (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động năm 2019 làm chuyên môn nghiệp vụ cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:
Thông tin tuyển dụng, Tin mới cập nhật   12/06/2019