THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2024 TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

tuyendung (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ như sau:
Thông tin tuyển dụng   06/05/2024  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2024 TẠI KHU VỰC ĐÔNG BẮC VÀ TÂY BẮC

tuyen-dung-fresh-engineer (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc như sau:
Thông tin tuyển dụng   06/05/2024  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024 tại khu vực Tây Nam Bộ

1507_tuyen_dung_nhan_vien_ky_thuat-sua-loa (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ như sau:
Thông tin tuyển dụng   06/03/2024  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024

tuyen dung 032020 (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho Văn phòng NHCSXH và Ban Tổ chức cán bộ NHCSXH, như sau:
Thông tin tuyển dụng   17/01/2024  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2023 tại khu vực Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

hinh-thong-tin-tuyen-dung-dep_012647820-150x150 (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên và chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế như sau:
Thông tin tuyển dụng   03/08/2023  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2023 tại khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Cam nang kien thuc ve tuyen dung tim viec lam (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ, như sau:
Thông tin tuyển dụng   03/08/2023  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2023 tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ

tuyen dung 032020 (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, như sau:
Thông tin tuyển dụng   17/05/2023  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2023 tại khu vực Đông Bắc và Tây Bắc

tuyen-dung-600- Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc và Tây Bắc, như sau:
Thông tin tuyển dụng   17/05/2023  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2023

1507_tuyen_dung_nhan_vien_ky_thuat-sua-loa (VBSP News) NHCSXH thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin NHCSXH, như sau:
Thông tin tuyển dụng   21/04/2023  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

tuyen-dung-fresh-engineer (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở giao dịch NHCSXH, như sau:
Thông tin tuyển dụng   28/03/2023  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố

tuyen dung 032020 (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố, như sau:
Thông tin tuyển dụng   27/10/2022  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG SỞ GIAO DỊCH NHCSXH

uploaded-2020_tuyenns_cr_420x270 (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho Sở giao dịch NHCSXH, như sau:
Thông tin tuyển dụng   16/09/2022  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1507_tuyen_dung_nhan_vien_ky_thuat-sua-loa (VBSP News) NHCSXH thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin NHCSXH, như sau:
Thông tin tuyển dụng, Tin nổi bật   14/09/2022  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022

Tuyển-dụng (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động làm lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin NHCSXH, như sau:
Thông tin tuyển dụng, Tin mới cập nhật   02/08/2022  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ

tuyen-dung-600- (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ, như sau:
Thông tin tuyển dụng   17/12/2021  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 tại tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu

Cam nang kien thuc ve tuyen dung tim viec lam (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, như sau:
Thông tin tuyển dụng   19/11/2021  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 tại khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

tuyen-dung-image NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, như sau:
Thông tin tuyển dụng, Tin nổi bật   21/10/2021  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc

tuyen-dung-2- Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc, như sau:
Thông tin tuyển dụng   22/06/2021  

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động năm 2021 các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ

unnamed (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm nghiệp vụ cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, như sau:
Thông tin tuyển dụng   26/04/2021  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ

chỉ mục (VBSP News) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ, như sau:
Thông tin tuyển dụng, Tin mới cập nhật   31/03/2021