TRA CỨU ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ,PHƯỜNG,THỊ TRẤN TỔNG HỢP MÀNG LƯỚI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ

Chi nhánh Tỉnh/TP
Phòng Giao dịch
Tên điểm giao dịch
Ngày giao dịch
Thời gian giao dịch từ   đến  
 

Trong đó:

I DANH SÁCH ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ
STT Tên điểm giao dịch xã Quận/Huyện Tỉnh/TP Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Điểm giao dịch xã Ngày hiệu lực
Độc lập Liên phường, xã, thị trấn
1 Phường Lạc Viên Quận Ngô Quyền Hải Phòng 12 8h15-11h00 x 01/12/2021
2 Phường Lê Lợi Quận Ngô Quyền Hải Phòng 13 8h15-11h00 x 01/12/2021
3 Phường Máy Chai Quận Ngô Quyền Hải Phòng 07 8h15-11h00 x 01/12/2021
4 Phường Đồng Quốc Bình Quận Ngô Quyền Hải Phòng 08 8h15-11h00 x 01/12/2021
5 Phường Lạch Tray Quận Ngô Quyền Hải Phòng 09 8h15-11h00 x 01/12/2021
6 Phường Cầu Tre Quận Ngô Quyền Hải Phòng 06 8h15-11h00 x 01/12/2021
7 Phường Vạn Mỹ Quận Ngô Quyền Hải Phòng 10 8h15-11h00 x 01/12/2021
8 Phường Đằng Giang Quận Ngô Quyền Hải Phòng 18 8h15-11h00 x 01/12/2021
9 Phường Cầu Đất Quận Ngô Quyền Hải Phòng 14 8h15-11h00 x 01/12/2021
10 Phường Đông Khê Quận Ngô Quyền Hải Phòng 17 8h15-11h00 x 01/12/2021
11 Phường Văn Đẩu Quận Kiến An Hải Phòng 09 8h30-10h30 x 29/11/2023
12 Phường Quán Trữ Quận Kiến An Hải Phòng 21 8h30-10h30 x 26/10/2022
13 Phường Ngọc Sơn Quận Kiến An Hải Phòng 17 8h30-10h30 x 26/10/2022
14 Phường Trần Thành Ngọ Quận Kiến An Hải Phòng 13 8h30-10h30 x 26/10/2022
15 Phường Phù Liễn Quận Kiến An Hải Phòng 15 8h30-10h30 x 26/10/2022
16 Phường Bắc Sơn Quận Kiến An Hải Phòng 11 8h30-10h30 x 26/10/2022
17 Phường Đồng Hòa Quận Kiến An Hải Phòng 23 8h30-10h30 x 29/11/2023
18 Phường Nam Sơn Quận Kiến An Hải Phòng 07 8h30-10h30 x 26/10/2022
19 Phường Tràng Minh Quận Kiến An Hải Phòng 19 8h30-10h30 x 29/11/2023
20 Phường Lãm Hà Quận Kiến An Hải Phòng 16 8h30-10h30 x 29/11/2023
Trang số: Hiển thị: