TRA CỨU ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ,PHƯỜNG,THỊ TRẤN TỔNG HỢP MÀNG LƯỚI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ

Chi nhánh Tỉnh/TP
Phòng Giao dịch
Tên điểm giao dịch
Ngày giao dịch
Thời gian giao dịch từ   đến  
 

Trong đó:

I DANH SÁCH ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ
STT Tên điểm giao dịch xã Quận/Huyện Tỉnh/TP Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Điểm giao dịch xã Ngày hiệu lực
Độc lập Liên phường, xã, thị trấn
1 Lạc Viên Ngô Quyền Hải Phòng 12 8h15-11h00 x 01/12/2021
2 Lê Lợi Ngô Quyền Hải Phòng 13 8h15-11h00 x 01/12/2021
3 Máy Chai Ngô Quyền Hải Phòng 07 8h15-11h00 x 01/12/2021
4 Đồng Quốc Bình Ngô Quyền Hải Phòng 08 8h15-11h00 x 01/12/2021
5 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng 09 8h15-11h00 x 01/12/2021
6 Cầu Tre Ngô Quyền Hải Phòng 06 8h15-11h00 x 01/12/2021
7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng 10 8h15-11h00 x 01/12/2021
8 Đằng Giang Ngô Quyền Hải Phòng 18 8h15-11h00 x 01/12/2021
9 Cầu Đất Ngô Quyền Hải Phòng 14 8h15-11h00 x 01/12/2021
10 Đông Khê Ngô Quyền Hải Phòng 17 8h15-11h00 x 01/12/2021
11 Văn Đẩu Kiến An Hải Phòng 09 8h30-11h00 x 26/10/2022
12 Quán Trữ Kiến An Hải Phòng 21 8h30-10h30 x 26/10/2022
13 Ngọc Sơn Kiến An Hải Phòng 17 8h30-10h30 x 26/10/2022
14 Trần Thành Ngọ Kiến An Hải Phòng 13 8h30-10h30 x 26/10/2022
15 Phù Liễn Kiến An Hải Phòng 15 8h30-10h30 x 26/10/2022
16 Bắc Sơn Kiến An Hải Phòng 11 8h30-10h30 x 26/10/2022
17 Đồng Hòa Kiến An Hải Phòng 23 8h30-11h00 x 26/10/2022
18 Nam Sơn Kiến An Hải Phòng 07 8h30-10h30 x 26/10/2022
19 Tràng Minh Kiến An Hải Phòng 19 8h30-11h00 x 26/10/2022
20 Lãm Hà Kiến An Hải Phòng 16 8h30-11h00 x 26/10/2022
Trang số: Hiển thị: