Các quận, huyện tại Hà Nội tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

Tại Hội nghị tổng kết do UBND thị xã Sơn Tây tổ chức, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền thị xã Sơn Tây và sự phối hợp của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc triển khi tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn (VBSP News) Thực hiện chủ trương của cấp trên, tại thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
20 năm - Hành trình vì người nghèo, Tin mới cập nhật   27/06/2022  

Huyện Núi Thành thực hiện hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng (VBSP News) Tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo UBND huyện Núi Thành - địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức điểm Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tới dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ Nguyễn Văn Mau; Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức An, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và cơ quan liên quan của huyện Núi Thành.
20 năm - Hành trình vì người nghèo, Tin mới cập nhật   17/06/2022