Phim tài liệu “Chung một khát vọng” (VTV1 - 20h10 - 28.12.2022)