NHCSXH tỉnh Lạng Sơn biểu dương lao động giỏi, sáng tạo

Biểu dương người lao động giỏi, sáng tạo của NHCSXH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 (VBSP News) NHCSXH tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức thành công Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020.
Nét đẹp văn hóa NHCSXH   29/05/2020