Điện Biên biểu dương người lao động giỏi và sáng tạo

03/06/2020
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020.
dien bien

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Điện Biên trao tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 cho thấy, thời gian qua, NHCSXH tỉnh đã kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ngành ngân hàng và hệ thống NHCSXH về công tác thi đua khen thưởng trong chi nhánh và các đơn vị trực thuộc; xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua hàng năm đúng quy định. Trong 5 năm qua, chi nhánh đã phát động được 30 đợt thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương…
Bên cạnh đó, thực hiện phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, trong nhiệm kỳ qua, chi nhánh đã có 49 sáng kiến được Hội đồng khoa học NHCSXH công nhận. Các sáng kiến của nhiều cá nhân, nhóm tác giả về thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp nâng cao năng suất lao động đã góp phần tích cực giúp chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, NHCSXH tỉnh Điện Biên đã phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng củng cố bộ máy vững mạnh; Tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan chức năng tuyên truyền cách thức sử dụng vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế, giúp dân thoát nghèo…
Nhân dịp này, Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 14 cá nhân trực thuộc NHCSXH tỉnh Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020;  Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH tặng Giấy khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020.

Trần Hà thực hiện

Các tin bài khác