NHCSXH tỉnh Gia Lai biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020

30/05/2020
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020 với sự tham gia của 182 đại biểu ưu tú.
gia lai

Các tập thể, cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo NHCSXH tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 - 2020 được nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, NHCSXH tỉnh Gia Lai đã phát động nhiều phong trào thi đua. Thông qua hoạt động, đơn vị đã khắc phục khó khăn, đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Kết quả, Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020; Giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 - 2020; Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH cho 01 tập thể, 04 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 - 2020. Tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH cho 06 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019; danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 cho 07 tập thể. Giám đốc NHCSXH tỉnh Gia Lai khen thưởng cho 05 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.
Cũng tại Hội nghị, 21 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”.

Sơn Ca

Các tin bài khác