NHCSXH tỉnh Lạng Sơn biểu dương lao động giỏi, sáng tạo

29/05/2020
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức thành công Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020.
lang son

Biểu dương người lao động giỏi, sáng tạo của NHCSXH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020

Trong giai đoạn 2015 - 2020, chi nhánh tỉnh đã tập trung chỉ đạo và đề ra các giải pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Đến 31/3/2020, tổng nguồn vốn đạt trên 3.327 tỷ đồng, tăng 1.349 tỷ đồng so với năm 2014; Tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng đạt trên 2.941 tỷ đồng, tăng 1.053 tỷ đồng so với năm 2014, dư nợ bình quân 43 triệu đồng/hộ, tăng bình quân 12,1 triệu đồng/hộ so với năm 2014.
Trong thời gian qua các phong trào thi đua được chi nhánh triển khai đến toàn thể CBVCLĐ, đồng thời chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hằng năm, chi nhánh có trên 95% cán bộ viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 30% đạt giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH, 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”…
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2105 - 2020 phương hướng công tác Thi đua - khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ viên chức lao động chi nhánh tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm quý trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.
Hội nghị cũng đã bầu đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015 - 2020, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Quốc Bảo

Các tin bài khác

    Chưa có bài viết nào cùng chuyên mục.