Tỉnh Hưng Yên tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Các đại biểu tham dự Hội nghị (VBSP News) Ngày 14/6, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nguyễn Lê Huy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh Hưng Yên.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   15/06/2024  

Chỉ thị số 40-CT/TW - “Kim chỉ nam” cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở Hưng Yên

Khách hàng TP Hưng Yên vay vốn tại Điểm giao dịch xã Hồng Nam (VBSP News) Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW). Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hưng Yên có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   14/06/2024  

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn

Mô hình nuôi gà lai của gia đình chị Nguyễn Thị An ở khu 1, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy được đầu tư từ nguồn vốn vay hộ nghèo của NHCSXH cho hiệu quả kinh tế cao (VBSP News) Chỉ thị số 40-CT/TW ra đời trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cả nước nói chung, toàn tỉnh Phú Thọ nói riêng; lan tỏa sức mạnh tổng hợp, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan điểm đột phá này của Đảng đã thực sự đi sâu vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách, khẳng định vai trò trụ đỡ trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tô đậm thêm tính nhân văn của một chính sách riêng có cho người nghèo.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   14/06/2024  

Đột phá từ một Chỉ thị (Kỳ I: Khi ý Đảng hợp lòng dân)

Các cấp Hội Phụ nữ huyện Tân Sơn tích cực xuống hộ kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách (VBSP News) Tại tỉnh Phú Thọ, kể từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (Chỉ thị số 40-CT/TW) đi vào cuộc sống đã minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng trong công cuộc giảm nghèo. Điều này không những giải quyết được vấn đề nội tại trong cho vay ưu đãi mà còn tạo bước đột phá trong kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng NHCSXH hỗ trợ hộ nghèo trong tỉnh xoay chuyển tình thế, chiến thắng đói nghèo, vươn lên làm giàu.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   14/06/2024  

Hiệu quả đồng vốn tín dụng chính sách giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh Long

Người dân giao dịch trực tiếp với NHCSXH tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW luôn được các cơ quan, đơn vị, cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Vĩnh Long xác định là nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên. Qua đó, huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   14/06/2024  

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Phù Cát: Góp sức giảm nghèo hiệu quả

Người dân huyện Phù Cát vay vốn chính sách phát triển chăn nuôi (VBSP News) Gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, huyện Phù Cát (Bình Định) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, từng bước nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   14/06/2024  

Miền núi Tân Kỳ đổi thay từ tín dụng chính sách

Cán bộ NHCSXH huyện Tân Kỳ kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo xã Tân Hợp (VBSP News) Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã thực sự trở thành “điểm tựa” giúp hàng chục nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần không nhỏ vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng thành công nông thôn mới ở nhiều địa phương.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   14/06/2024  

Giải pháp mở rộng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH chủ trì tại điểm cầu trực tuyến Hội sở chính (VBSP News) Với những kết quả nghiên cứu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh “Giải pháp mở rộng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, do Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Đăng Kiệm làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học NHCSXH xếp loại Giỏi. Tham dự buổi nghiệm thu trực tuyến có Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH cùng các ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo.
Tin mới cập nhật   12/06/2024  

Người dân Lý Sơn chủ động chuyển đổi nghề

Anh Lê Hùng Nam, ở thôn Đông An Vĩnh vay vốn NHCSXH đầu tư quày thuốc tây và buôn bán sữa, mỹ phẩm (VBSP News) Nhiều người dân ở huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã chủ động chuyển đổi nghề từ nông nghiệp, ngư nghiệp sang thương mại, dịch vụ để phát triển kinh tế gia đình.
Tin mới cập nhật   12/06/2024  

Đưa tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân

Cán bộ NHCSXH huyện Gia Viễn thăm mô hình nuôi dê kết hợp trồng hoa công nghệ cao của gia đình anh Vũ Hồng Nhất, xã Gia Hòa (VBSP News) Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã được tăng cường, khơi thông, đến gần hơn với người dân.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   12/06/2024  

Thị xã Hương Trà tích cực đưa Chỉ thị số 40-CT/TW đi vào thực tế cuộc sống

Người dân thị xã Hương Trà giao dịch với NHCSXH trực tiếp tại các Điểm giao dịch xã (VBSP News) Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW trên địa bàn thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế), tín dụng chính sách xã hội đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   12/06/2024  

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở huyện Nông Cống

Cán bộ NHCSXH huyện Nông Cống kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay chính sách tại xã Thăng Long (VBSP News) Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, trở thành công cụ hữu hiệu giúp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   12/06/2024  

Nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn TP Hà Nội

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu (VBSP News) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh “Giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Hà Nội” do bà Đỗ Khánh Linh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng, chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội làm Chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài Nguyễn Đức Hải cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo.
Tin mới cập nhật   11/06/2024  

Tín dụng chính sách khơi dậy ý chí thoát nghèo tại huyện Kỳ Sơn

Nhờ vay vốn NHCSXH, nhiều hộ DTTS huyện Kỳ Sơn có điều kiện xây dựng được nhà đẹp và khang trang (VBSP News) Kỳ Sơn là huyện miền núi cao biên giới, nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An. Trong những năm qua, để vùng cao Kỳ Sơn có điều kiện phát triển về kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước dành cho miền núi như: Chương trình 134,135, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ một huyện có nhiều khó khăn, sau 10 năm triển khai thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện Kỳ đã thực sự trở thành công cụ hữu hiệu, góp phần giúp địa phương đạt nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   11/06/2024  

Tín dụng chính sách sát cánh cùng người dân

Người dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre giao dịch trực tiếp với NHCSXH tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Tại tỉnh Bến Tre, các Tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ giúp NHCSXH chuyển tải nguồn vốn đến đúng đối tượng, mà còn hỗ trợ bà con trao đổi kinh nghiệm sản xuất, sử dụng vốn vay hiệu quả và thực hành tiết kiệm.
Tin mới cập nhật   11/06/2024  

Tín dụng chính sách làm “đòn bẩy” giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo

Bà Hoàng Thị Ngọc, dân tộc Tày, ở thôn Đồng Ké, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình thoát nghèo nhờ vay vốn chính sách để chăn nuôi gia cầm (VBSP News) Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nguồn vốn chính sách đã thực sự trở thành “điểm tựa” giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ chính sách ở vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần không nhỏ vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng thành công nông thôn mới ở nhiều địa phương.
Tin mới cập nhật   11/06/2024  

Hội Phụ nữ Long Phước triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW

Nhiều hội viên phụ nữ phát triển mô hình kinh tế từ nguồn vốn chính sách (VBSP News) Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Long Phước phối hợp với NHCSXH huyện Bến Cầu (Tây Ninh) triển khai cho vay với hội viên phụ nữ nghèo… nhằm giúp phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   11/06/2024  

Sóc Trăng nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách

Ông Trần Thanh Bình (ngoài cùng bên trái) được vay vốn chính sách để cải tạo 12 công đất trồng lúa sang trồng vú sữa hoàng kim và sầu riêng (VBSP News) Tại tỉnh Sóc Trăng, có đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ trên 35%; trong đó, có 30% là đồng bào dân tộc Khmer, nhiều nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua, nhiều hộ nghèo, hộ DTTS tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách để xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước nâng thu nhập.
Tin mới cập nhật   06/06/2024  

Hướng Hóa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Nông dân xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa chăm sóc cây cà phê (VBSP News) Hướng Hoá là huyện miền núi vùng cao tỉnh Quảng Trị, có gần 50% dân số là người đồng bào DTTS sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn rất khó khăn. Thời gian qua, huyện Hướng Hóa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trở thành một trong những trụ cột quan trọng, “cánh tay nối dài” của hệ thống chính trị trong việc quan tâm hỗ trợ, đồng hành với người nghèo và đối tượng chính sách, tạo chuyển biến tích cực góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   06/06/2024  

Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở huyện nghèo Mường Khương

Mô hình trồng quýt từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách của ông Sùng Seo Sấn Sau gần 10 năm (2014 - 2024) thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, hoạt động tín dụng chính sách ở huyện nghèo Mường Khương (Lào Cai) có nhiều khởi sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   06/06/2024