SỞ GIAO DỊCH

(1) Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: …………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt: …………………………………………………..

(2) Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………………………………………………..

(3) Địa chỉ: Tầng 1 số 169, phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.36417240  Fax: 024.36417246.

Email:hcns.nhcs@gmail.com Website: www.vbsp.org.vn

Mã số Thuế: 0100695387-008

(4) Ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Chi tiết: Tín dụng)

(5) Thông tin về người đứng đầu:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN QUẾ  Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/12/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số Thẻ căn cước công dân: 034070006692

Ngày cấp: 29/3/2019       Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P508, C3 - Tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội)

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 805, tầng 8, nhà C3, khu phức hợp Mandarin Garden (khu C), phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội)

(6) Hoạt động theo ủy quyền của ngân hàng

Tên ngân hàng: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  

Mã số thuế: 01000695387

Địa chỉ trụ sở chính: Số 169, phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quân Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

* Phòng giao dịch, Cơ sở đào tạo trực thuộc (Địa điểm kinh doanh):

TT TÊN PHÒNG GIAO DỊCH,
CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC (ĐĐKD)
MÃ SỐ ĐẠI CHỈ NGÀY LẬP TÊN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU