Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn là tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thỏa thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.

Lợi ích sản phẩm:

- Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh.

- Kỳ hạn gửi đa dạng.

- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

- Có thể sử dụng sổ tiết kiệm để thế chấp cầm cố vay vốn.

Tính năng sản phẩm:

- Loại tiền gửi: VND.

- Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND.

- Lãi suất: Theo biểu lãi suất hiện hành.

- Kỳ hạn: 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng.

- Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.

- Được rút trước hạn khi có nhu cầu rút vốn.

- Khi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến lĩnh, phần lãi sẽ tự động nhập gốc và chuyển sang kỳ tiếp theo với cùng kỳ hạn.

Hồ sơ đăng ký sản phẩm:

- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

- Giấy gửi tiền tiết kiệm theo mẫu của NHCSXH.