Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

Đây là sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng không đăng ký kỳ hạn gửi ban đầu, thời gian gửi và rút tiền tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Lợi ích của sản phẩm:

- Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh.

- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

Tính năng sản phẩm:

- Loại tiền gửi: VND.

- Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND.

- Lãi suất: Lãi suất không kỳ hạn và thay đổi theo từng thời điểm được công bố công khai tại các Điểm giao dịch.

- Kỳ hạn: không kỳ hạn.

- Được rút bất cứ lúc nào khi có nhu cầu rút vốn.

Hồ sơ đăng ký sản phẩm:

- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

- Giấy gửi tiền tiết kiệm theo mẫu của NHCSXH.