Chuyển tiền đến trong nước

Đối tượng khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, bao gồm cả khách hàng có tài khoản và không có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.

Tính năng và lợi ích dịch vụ:

- Khách hàng có thể nhận tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản từ người gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hoặc từ tất cả ngân hàng trong nước thông qua hệ thống NHCSXH.

- Không hạn chế số tiền nhận.

- Nhận được thông báo của NHCSXH qua thư hoặc điện thoại khi món tiền chuyển đã đến.

Thủ tục nhận tiền:

Khách hàng khi đến nhận tiền tại tất cả các điểm giao dịch của NHCSXH cần mang theo:

+ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn hiệu lực).

+ Điền vào mẫu giấy rút tiền.

Biểu mẫu: Giấy rút tiền theo quy định của NHCSXH.

Biểu phí dịch vụ: Theo quy định của NHCSXH.