Tại Hội nghị tổng kết do UBND thị xã Sơn Tây tổ chức, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền thị xã Sơn Tây và sự phối hợp của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc triển khi tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

Các quận, huyện tại Hà Nội tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

(VBSP News) Thực hiện chủ trương của cấp trên, tại thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
6X0A1890a

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(VBSP News) Ngày 26/6, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXHTW đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 120 đoàn viên thanh niên tiêu biểu, đại diện cho 380 đoàn viên thanh niên đến từ 11 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXHTW đã về dự Đại hội.