Giữa đại dịch Covid-19, các hoạt động giải ngân vẫn diễn ra an toàn

Tín dụng chính sách giúp vùng chè Thái Nguyên giảm nghèo bền vững

(VBSP News) Để phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên, đưa kinh tế đa phương phát triển nhanh bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách; trong đó, chú trọng tập trung các nguồn lực, khai thông dòng chảy vốn tín dụng chính sách đầu tư kịp thời giúp hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.
Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo

Hội nghị triển khai Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(VBSP News) Chiều 15/6/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
Đoàn viên thanh niên NHCSXH TP Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2021

Thanh niên NHCSXH TP Hồ Chí Minh xung kích, sang tạo, đoàn kết, phát triển

(VBSP News) Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động thiết thực gắn liền với nhiệm vụ của đoàn viên. Đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích trong các phong trào do Đảng, chính quyền, Công đoàn và Đoàn Khối Ngân hàng thành phố phát động. Các phong trào và hoạt động của Đoàn đã bám sát, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi nhánh và thành phố, từng bước hoạt động theo chiều sâu, có tính lan tỏa, gắn kết, thu hút đoàn viên trong mỗi hoạt động, đóng góp thiết thực cho công tác chuyên môn, khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn.