Tín dụng chính sách trợ lực cho người dân Hậu Giang thoát nghèo

HẬU GIANG 20 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NGHÈO (Bài 2: Khi người nghèo được đặt vào trung tâm xây dựng và thực thi chính sách)

(VBSP News) Không chỉ tối ưu hóa các chính sách tín dụng của Chính phủ dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, từ sau khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sác xã hội (Chỉ thị 40), sự vào cuộc sâu rộng của cả hệ thống chính trị đã cộng hưởng thêm những sức mạnh mới trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế điạ phương.
Quang cảnh buổi nghiệm thu

Nghiệm thu đề tài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương”

(VBSP News) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương” do Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Lê Bình làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXHTW Nguyễn Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo.