Đoàn Thanh niên NHCSXH TW tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023

22/01/2024
(VBSP News) Đoàn Thanh niên NHCSXH TW vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tới dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Khắc Dũng - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Phan Cử Nhân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy NHCSXHTW cùng các đồng chí trong BCH Đoàn NHCSXHTW, Bí thư, Phó bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc.
502A0397a

Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW Đỗ Khắc Dũng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng ủy NHCSXHTW và Đoàn Khối DNTW, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn NHCSXHTW đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đảm nhận khâu khó, việc mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của NHCSXH và của Đảng bộ NHCSXHTW. Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã từng bước đổi mới trong việc triển khai các văn bản của Đoàn NHCSXHTW, Đoàn Khối DNTW, tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ NHCSXHTW; mở rộng các hoạt động giao lưu thanh niên, hoạt động thiết thực gắn liền với nhiệm vụ của đoàn viên.
Các phong trào và hoạt động của Đoàn đã từng bước hoạt động theo chiều sâu, có tính lan tỏa gắn kết, thu hút đoàn viên trong mỗi hoạt động, đóng góp thiết thực cho công tác chuyên môn, khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn. Đoàn viên luôn có tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, có nhận thức chính trị vững vàng, ham học hỏi, nhiệt tình trong các công tác, các hoạt động, tích cực tham gia các phong trào và các chương trình hành động của đoàn, có khát khao cống hiến sức trẻ xây dựng NHCSXH ngày càng phát triển vững mạnh.
Đoàn NHCSXHTW thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, ý thức pháp luật, đạo đức và lối sống cho đoàn viên thanh niên, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng cho đoàn viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động tuyên truyền, tổ chức đợt hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, Đoàn và NHCSXH. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

502A0391a

Quang cảnh Hội nghị

Đoàn thanh niên NHCSXHTW tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với thực hiện an sinh xã hội tại các huyện nghèo; thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; “Giọt hồng yêu thương”, “Vì một Việt Nam xanh”. “Kỳ nghỉ hồng”. Tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên về chủ quyền biên giới, biển đảo; học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên và định hướng dư luận thanh niên. Kịp thời nắm bắt, trao đổi, phản biện các thông tin xấu trên mạng xã hội. Thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên: Trao đổi qua mạng xã hội như Zalo, Facebook,…; trao đổi trực tiếp đối với đoàn viên để kịp thời lắng nghe phản hồi, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.
Bên cạnh đó, Đoàn NHCSXHTW phát triển mạnh mẽ các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại các cơ sở Đoàn, tuyên truyền phòng chống bệnh dịch, tệ nạn xã hội, văn hoá phẩm đồi trụy, kích động bạo lực; vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các câu lạc bộ thể thao ngoài giờ hành chính để nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần như câu lạc bộ Bóng đá, Tennis, Bóng chuyền hơi, Kéo co,… và tham gia giao lưu với các cơ quan, đơn vị bạn.
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, công tác nghiên cứu khoa học, trong năm 2023 đã có 88 đoàn viên đã tham gia vào 79 sáng kiến, 9 đề tài đóng góp vào hoạt động chuyên môn tại đơn vị.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất cao với báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023, nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tích cực tham luận, thảo luận thống nhất về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng Đỗ Khắc Dũng - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TW đề nghị năm 2024, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW cần tập trung đẩy mạnh các phong trào thanh niên theo hướng phát triển về quy mô, tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng rộng lớn tới các Đoàn viên; Tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với việc hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực vì cuộc sống cộng đồng; Nâng cao chất lượng, tính thiết thực của các hoạt động, đảm bảo tính bền vững của các phong trào.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Cử Nhân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy NHCSXHTW biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao năm 2023, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đạt thành tích xuất sắc. Để tiếp tục phát huy những kết quả đó, đề nghị Đoàn Thanh niên NHCSXH TW tiếp tục đổi mới nội dung và hoạt động của Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban chấp hành Đoàn thanh niên NHCSXHTW khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2023.

502A0408a

502A0412a

Bằng khen của Đoàn Khối DNTW cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023

502A0422a

Bằng khen của Đoàn Khối DNTW cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023

502A0428a

Giấy khen của Ban chấp hành Đoàn NHCSXHTW cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023

502A0439a

Giấy khen của Ban chấp hành Đoàn NHCSXHTW cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023

PV

Các tin bài khác