Nâng cao kỹ năng và phương pháp tập huấn

Bài Tiêu đề Tải về
Quyển 1 PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG TẬP HUẤN CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Quyển 2 TÀI LIỆU DÀNH CHO TẬP HUẤN VIÊN