Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 TẬP HUẤN CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ TRONG THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI