Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI NHCSXH
Bài 1 BÀI GIẢNG VIDEO: GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI NHCSXH
Bài 2 TẬP HUẤN CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ TRONG THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 2 BÀI GIẢNG VIDEO: TẬP HUẤN CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ TRONG THỰC HIỆN TÍN DỤNG CSXH