Biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

(VBSP News) Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020, Đảng, Nhà nước, NHNN Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của NHCSXH trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội.

Các tập thể, cá nhân trong hệ thống NHCSXH cũng đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý, gồm: Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 tập thể, 11 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 tập thể, 7 cá nhân; danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 22 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 4 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể, 26 nhân; danh hiệu “Cờ thi đua của NHNN” cho 95 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng” cho 336 cá nhân; Bằng khen của Thống đốc cho 340 tập thể và 823 cá nhân.

Kết quả khen thưởng chuyên đề trong giai đoạn 2015 - 2020, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 36 tập thể, 17 cá nhân; Thống đốc NHNN tặng Bằng khen cho 62 tập thể, 141 cá nhân; Chủ tịch HĐQT NHCSXH tặng Giấy khen cho 1.524 lượt cá nhân; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 3.590 lượt tập thể và 17.372 lượt cá nhân.