NHCSXH tỉnh Phú Yên biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo

03/06/2020
(VBSP News) Vừa qua, NHCSXH tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020 và tổng kết 10 năm (2010 - 2020) phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”.
phu yen

Các tập thể lao động giỏi, lao động sáng tạo được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc

Báo cáo giai đoạn 2015 - 2020 của NHCSXH tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, thời gian qua, CBVCLĐ trong đơn vị tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quản lý tốt nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, thi đua huy động vốn tại địa phương, thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân tích nợ vay. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, gương điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng. Giai đoạn 2020 - 2025, chi nhánh phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu huy động vốn, tăng trưởng dư nợ hàng năm theo kế hoạch NHCSXH giao. Tỷ lệ thu lãi trên 90%/năm, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%/năm. Thu 95% nợ đến hạn kỳ cuối và 20% nợ đến hạn phân kỳ. Tiếp tục kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã…
Đối với phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, thời gian qua, phong trào này đã thu hút 100% nữ cán bộ viên chức lao động của chi nhánh tham gia và ngày càng phát triển theo chiều sâu, các hoạt động xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, công tác cán bộ nữ có bước chuyển biến tốt. Từ năm 2010 - 2020, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Phú Yên đã công nhận danh hiệu phụ nữ hai giỏi cho 95% nữ CBVCLĐ của chi nhánh, trong đó có 9 người được Công đoàn ngành Ngân hàng tặng bằng khen; 45 người được Công đoàn NHCSXH tặng Giấy khen.
Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” và lao động giỏi, lao động sáng tạo của NHCSXH tỉnh Phú Yên được biểu dương, khen thưởng.

Lê Hảo thực hiện

Các tin bài khác