NHCSXH TP Hà Nội biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020

27/06/2020
(VBSP News) NHCSXH TP Hà Nội vừa tổ chức thành công Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020 với sự tham gia của 266 đại biểu ưu tú. Đến dự Hội nghị có Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và các đồng chí lãnh đạo NHCSXH, đại diện các đơn vị tại Hội sở chính.
11

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Sau 5 năm (2015 - 2020) thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, NHCSXH TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị; đưa hoạt động của NHCSXH thành phố đạt được những kết quả toàn diện, góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thủ đô.

22

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH kiêm Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh cho biết, để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật và hướng dẫn của Ngành về công tác thi đua - khen thưởng trong toàn chi nhánh.
Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, từ đó tạo động lực khuyến khích, động viên cán bộ, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hàng năm, đại diện cấp ủy Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã phối hợp xây dựng và ký kết giao ước thi đua, đồng thời chỉ đạo quyết tâm thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Dựa vào tình hình thực tế của đơn vị, NHCSXH TP Hà Nội đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng gắn với việc xác định mục tiêu cụ thể, có các nội dung, tiêu chí đánh giá thi đua trọng tâm, trọng điểm, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện phát động nhiều phong trào thi đua ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề, như: Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu theo chuyên đề; giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà…

33

Toàn cảnh Hội nghị

Qua thực hiện phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã có những sáng kiến hay, mang lại hiệu quả trong công tác của ngành, đơn vị. Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ của ngành; tinh thần, thái độ phục vụ người dân được nâng lên rõ rệt.
Với những nỗ lực, sáng tạo trong việc thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, 5 năm qua NHCSXH TP Hà Nội đã thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách với số tiền giải ngân 17.583 tỷ đồng cho trên 596 nghìn lượt hộ, góp phần giúp cho trên 56 nghìn lượt hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; hỗ trợ, tạo việc làm cho gần 250 nghìn lao động; hỗ trợ xây mới, cải tạo gần 299 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và 4.069 căn nhà cho hộ nghèo; tạo điều kiện cho gần 18 nghìn lượt HSSV vay vốn phục vụ học tập…
Chất lượng tín dụng thường xuyên được quan tâm chú trọng và có nhiều biến chuyển tích cực, nợ quá hạn giai đoạn qua giảm rõ rệt, từ 0,16% đầu năm 2015 đến nay chỉ còn 0,04%/tổng dư nợ. Tính đến giữa tháng 6/2020, chi nhánh có 11 đơn vị quận, huyện, thị xã không có nợ quá hạn.
Đáng chú ý, trong 5 năm qua, NHCSXH TP Hà Nội đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH trong hơn 5 năm là 2.926 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố chuyển bổ sung là 2.560 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện chuyển bổ sung là 366 tỷ đồng.
Với những đóng góp của NHCSXH TP Hà Nội về thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn, toàn chi nhánh đã có 1.746 lượt tập thể và 4.714 lượt cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành, UBND TP Hà Nội, NHNN, HĐQT NHCSXH và Tổng Giám đốc khen thưởng.
Giai đoạn 2020 - 2025, NHCSXH TP Hà Nội xác định tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững, toàn diện. Tập trung huy động các nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của chi nhánh thành phố Hà Nội trong 5 năm qua. Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị đã đoàn kết, thống nhất hành động với ý thức trách nhiệm cao, khẳng định vị trí là lá cờ đầu thi đua trong hệ thống NHCSXH.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong chi nhánh phải giữ được hình ảnh người cán bộ NHCSXH, đồng thời phát huy những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 5 năm qua, góp phần quan trọng vào thành công chung cả hệ thống NHCSXH trong giai đoạn tới. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong duy trì và phát triển phong trào thi đua đi vào thực chất. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tư tưởng, xác định rõ mục đích, tạo động lực cho các cán bộ, đoàn viên đồng lòng thi đua, hăng say công tác, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp chung của NHCSXH. Sơ kết, tổng kết các hoạt động thi đua khen thưởng, các gương điển hình tiên tiến phải được tổ chức kịp thời, góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị. Gắn công tác thi đua của chuyên môn với công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ. Tổng Giám đốc cũng đề nghị tập thể chi nhánh khắc phục những tồn tại, bám sát vào các giải pháp trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân thuộc NHCSXH TP Hà Nội có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” vinh dự được đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn NHCSXH.

44

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng các tập thể thuộc NHCSXH TP Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

55

66

Các cá nhân, tập thể là thành viên Ban đại diện HĐQT; hội, đoàn thể các cấp; Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn và hộ vay vốn ở Hà Nội vinh dự được nhận Giấy khen của NHCSXH

77

Lãnh đạo NHCSXH TP Hà Nội chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020

88

Công đoàn NHCSXH chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020

Nhân dịp này, NHCSXH TP Hà Nội, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên cơ sở đã phát động và ký giao ước thi đua giai đoạn 2020 - 2025

99

PV

Các tin bài khác