Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

31/05/2020
(VBSP News) Ngày 31/5/2020, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TW cùng 150 đảng viên của Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy cấp trên và của Ngành, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị đảm bảo kịp thời, đồng bộ, cụ thể và hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt trong hoạt động của Đảng bộ: xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội lần thứ II và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, giải pháp đã đề ra, tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao.

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH trong hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là 2.927 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố chuyển bổ sung 2.562 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện chuyển bổ sung 365 tỷ đồng.

Kết quả công tác tín dụng đạt mức tăng trưởng cao, cụ thể: Đến nay, tổng nguồn vốn huy động và quản lý tại chi nhánh là 9.298 tỷ đồng, tăng 4.560 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm (giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019) là 12,4%. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 4.024 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43% trên tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng đạt 9.212 tỷ đồng, tăng 4.491 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng tín dụng thường xuyên được củng cố, nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ rất thấp 0,04% trên tổng dư nợ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong 5 năm qua, chi nhánh đã thực hiện cho vay 16.123 tỷ đồng cho gần 561 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp trên 56 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm mới cho trên 225 nghìn lao động; giúp cho trên 17 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo trên 284 nghìn công trình NS&VSMTNT và 4.069 căn nhà cho hộ nghèo… Vốn tín dụng ưu đãi đã khẳng định được vai trò quan trọng, là một trong những công cụ đắc lực giúp thành phố thực hiện hiệu quả các mục tiêu về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế “tín dụng đen” và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện tốt công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, qua đó góp phần quan trọng lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định và từng bước nâng lên, các mặt công tác đã đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên được củng cố và nâng lên rõ rệt. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, năng động sáng tạo, ý chí quyết tâm vượt khó. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Với những thành tích đạt được, chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội vinh dự nhận được nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, của Thành ủy, UBND thành phố và là đơn vị xuất sắc nhất hệ thống NHCSXH 5 năm liên tiếp từ năm 2015 đến năm 2019.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận, quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu và góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm từ 6% trở lên, nâng cao chất lượng tín dụng duy trì tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới mức 0,1% và hoàn thành 100% kế hoạch tài chính được giao hàng năm.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã sáng suốt lựa chọn, bầu 15 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho đảng viên, người lao động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 85 đồng chí (80 chính thức, 5 dự khuyết) tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội giữ chức danh Bí thư Đảng bộ; đồng chí Phạm Văn Quyết và Đỗ Thanh Hiền - Phó Giám đốc giữ chức danh Phó Bí thư Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH và đại biểu dự Đại hội tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH và đại biểu dự Đại hội tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên tinh thần “Đổi mới - kỷ cương - phát triển”, đồng chí Dương Quyết Thắng đề nghị Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội cần tập trung xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả, bài bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, hoạch định đường lối, chủ trương của tổ chức Đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phù hợp với sự phát triển của hệ thống NHCSXH.

Về nhiệm vụ chính trị, đồng chí Dương Quyết Thắng yêu cầu Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội cần phải tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là phát huy hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trước mắt là tập trung triển khai cho vay để trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp về kế hoạch nguồn vốn, tài chính, sắp xếp bố trí cán bộ, tinh gọn bộ máy tổ chức nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý, điều hành. Tiếp tục rà soát, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, uy tín, sức khỏe để tạo nguồn cán bộ kế cận. Về nhiệm vụ trong tâm tại Đại hội lần này, các đại biểu tham dự phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan, bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào cấp ủy khóa mới, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội đã đề ra.

PV

Các tin bài khác