Đại hội Đảng bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/05/2020
(VBSP News) Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân hàng năm từ 8% - 10%, nợ quá hạn duy trì dưới 0,2%. Đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân cho người lao động. Hàng năm, Đảng bộ và 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp ít nhất 1 đảng viên mới...

 

Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về cơ sở, nêu cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên phục vụ người dân; đồng thời, Đảng bộ cũng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo chuyên môn quyết liệt nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng, bảo đảm tăng trưởng nhanh tín dụng đi đôi với chất lượng không ngừng được nâng lên. Nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ hiệu quả cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi nhánh đã giải ngân vốn cho 104.058 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Đảng bộ NHCSXH tỉnh còn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ cán bộ, đảng viên, người lao động đã tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện 1,6 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, từ năm 2015 - 2019, Đảng bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam luôn được công nhận đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam phấn đấu tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đảm bảo hàng năm đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay cho các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác, phấn đấu tăng trưởng tín dụng hàng năm từ 8% - 10%.

Tại Đại hội Đảng bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam đã bầu Ban Chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Hữu thực hiện

Các tin bài khác