Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (VTV1 - 12h - 18/5/2020)