Đại hội Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình lần thứ III

28/05/2020
(VBSP News) Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
quang binh

Đại diện Đảng ủy Khối tỉnh chức mừng BCH Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình khóa III

Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình có 31 đảng viên, trong những năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo triển khai thắng lợi các hoạt động về nghiệp vụ hỗ trợ chính sách xã hội. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đạt và vượt 100% các mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, góp phần cùng các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn; tổ chức thực hiện các chương trình cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Trong 5 năm, NHCSXH tỉnh có doanh số cho vay đạt 4.548 tỷ đồng, với 193.830 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn; trong đó 46.950 lượt hộ nghèo, 27.730 lượt hộ cận nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Nguồn vốn của NHCSXH đã giúp trên 36.248 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 78.325 lao động tạo được việc làm, trong đó có 122 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; 30.659 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; đầu tư xây dựng 84.356 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp 20.997 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo. Chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát và duy trì ở mức thấp, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,12% tổng dư nợ.
Đối với công tác xây dựng đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã kết nạp mới 10 đảng viên. 5 năm liền Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ NHCSXH tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đảm bảo hằng năm đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay cho các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác…
Với mục tiêu huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, vì mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội”, trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Chi bộ NHCSXH tỉnh Hòa Bình lãnh đạo đơn vị huy động nguồn vốn tăng trưởng hàng năm từ 10% trở lên; nhận vốn ủy thác tại địa phương trưởng trưởng hàng năm 10% và một số chỉ tiêu quan trọng khác.
Đại hội đã bầu ban chấp hành Chi ủy mới gồm 4 đồng chí và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Trương Thị Hằng Nga - Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH tỉnh trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đinh Thắng thực hiện

Các tin bài khác