Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Đại hội

17/05/2020
(VBSP News) Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ ngày ngày 05 đến ngày 17/5/2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXHTW sẽ tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ, có đại diện Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW, đại diện Chi bộ các Ban CMNV tại Hội sở chính, Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT cùng sự tham dự của đảng viên các Chi bộ.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng bộ NHCSXH TW, Đại hội các Chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các Chi bộ đã đánh giá toàn diện những thành quả và cũng nghiêm túc nhìn nhận, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm tiền đề cho việc triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Các Chi bộ đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội, một số Đảng viên thuộc các Chi bộ đã tham gia các ý kiến tham luận về thực hiện chuyên môn và công tác phát triển Đảng cũng như việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện chính trị của Đảng bộ Đảng bộ NHCSXHTW, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy và kế thừa những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ trước; tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban lãnh đạo, BCH Đảng bộ NHCSXH TW và các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên. Trên cơ sở đó, các Chi bộ đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp trên các mặt lĩnh vực công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022 sát với tình hình thực tế của từng Chi bộ.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và công tâm, đảng viên thuộc các Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn để bầu vào Cấp ủy Chi bộ; chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động các Chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực, sự gương mẫu của người đảng viên, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm và làm việc hết mình, góp phần cùng toàn hệ thống ngày càng phát triển, vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Hợp tác quốc tế và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Hợp tác quốc tế và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Buì Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Xây dựng cơ bản, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Xây dựng cơ bản, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực miền Nam đã thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực miền Nam đã thành công tốt đẹp

6X0A2925

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm đào tạo, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6X0A3177

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Tổ chức cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

6X0A3390

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Tín dụng HSSV và các ĐTCSK, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các đại biểu chức mừng Ban Chi ủy Chi bộ Kế toán và Quản lý tài chính, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Các đại biểu chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Kế toán và Quản lý tài chính, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Tín dụng người nghèo nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Tín dụng người nghèo nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp

Các đại biểu chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Quản lý và xử lý nợ rủi ro, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Các đại biểu chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Quản lý và xử lý nợ rủi ro, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp

IMG_6065

Các đại biểu chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Pháp chế, nhiệm kỳ 2020 - 2022

IMG_6175

Chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Tài vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Sở Giao dịch, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Sở Giao dịch, nhiệm kỳ 2020 - 2025

IMG_6310

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc chúc mừng thành công Đại hội Ban Chi ủy Chi bộ Kế hoạch nguồn vốn, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Công đoàn

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Công đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2022

6X0A5616

Đại hội Chi bộ Kiểm tra kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2022 diễn ra thành công tốt đẹp

(Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật)

Các tin bài khác