Vĩnh Phúc nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay

23/04/2020
(VBSP News) Với tôn chỉ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, kịp thời hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
vp

Gia đình anh Nguyễn Kim Quế ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô vay vốn nuôi

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, NHCSXH về việc đảm bảo chất lượng hoạt động chuyển tải nguồn vốn tín dụng của Nhà nước đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Quyết tâm cùng các cấp chính quyền trong tỉnh thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cấp huyện làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH cùng cấp để cho vay các chương trình tín dụng xã hội. Hoạt động giao dịch tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng định kỳ và đảm bảo an toàn.
Tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc đến nay đạt 2.680 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt gần 250 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân các chương trình tín dụng đạt hơn 32%.
Trong quý I/2020, đã có gần 6.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH tỉnh. Đồng thời, cho vay giải quyết việc làm đối với 920 lao động; 53 lượt hộ gia đình được vay vốn xuất khẩu lao động; cải tạo xây dựng hơn 6.840 công trình NS&VSMTNT; 8 hộ được vay vốn nhà ở xã hội; 110 lượt hộ được vay vốn SXKD vùng khó khăn.
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh đến nay đạt 2.670 tỷ đồng, tăng hơn 49.200 tỷ đồng so với đầu năm. Chất lượng tín dụng ổn định với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,33% tổng dư nợ.
Hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được củng cố và từng bước được nâng cao. Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt quy trình bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích.
Đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh có hơn 79.350 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi thông qua hoạt động ủy thác cho vay của các tổ chức chính trị - xã hội với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 2.660 tỷ đồng, tăng hơn 49,2 tỷ đồng so với đầu năm.
2.300 Tổ tiết kiệm và vay vốn trong tỉnh cũng thực hiện tốt việc huy động tiền gửi tiết kiệm, đến nay đạt 107 tỷ đồng, tăng 4,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Bài và ảnh Việt Sơn

Các tin bài khác