Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Tín dụng HSSV và các ĐTCS, Quản lý và xử lý nợ rủi ro NHCSXH tổ chức thành công Đại hội

20/04/2015
(VBSP News) Nằm trong Kế hoạch của Đảng ủy NHCSXH TW về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ ngày 10 đến 17/4/2015 Chi bộ Trung tâm Đào tạo tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chi bộ Tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách (HSSV & các ĐTCS), Quản lý và xử lý nợ rủi ro (QL&XLNRR) NHCSXH tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo tại các Chi bộ

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo tại các Chi bộ

Các Chi bộ đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc; các đồng chí trong BCH Đảng bộ NHCSXH TW và đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TW.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi bộ Trung tâm Đào tạo đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo động lực để mỗi cán bộ, đảng viên tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đã đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của NHCSXH, hỗ trợ các chi nhánh làm tốt công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và Ban giảm nghèo xã.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tổ chức đào tạo được 118 lớp cho 4.889 lượt cán bộ trong toàn hệ thống NHCSXH, trong đó 06 lớp đào tạo cho 236 cán bộ lãnh đạo là Giám đốc, Phó giám đốc NHCSXH cấp tỉnh; 47 lớp cho 1.636 cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở là Giám đốc, Phó giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện, Trưởng, Phó các phòng tại chi nhánh. 05 lớp đào tạo giảng viên kiêm nhiệm cho 161 cán bộ là Trưởng, Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng và Tin học chi nhánh cấp tỉnh; 33 lớp về tập huấn cho cán bộ làm công tác tín dụng; 23 lớp cho 926 Tổ trưởng Tổ kế hoạch nghiệp vụ tín dụng; 01 lớp tập huấn thẩm định tín dụng cho 30 học viên; 09 lớp đào tạo nâng cao kỹ năng và phương pháp tập huấn cho 413 học viên; 08 lớp tiểu giáo viên dự án hiện đại hóa tin học cho 271 học viên, 19 lớp cán bộ mới tuyển dụng với 1.216 học viên. Tổ chức 20 đợt thi sát hạch cho 1.999 cán bộ NHCSXH.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Trung tâm Đào tạo; đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Dương Quyết Thắng (thứ 3 từ phải qua) chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Dương Quyết Thắng (thứ 3 từ phải qua) chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020

* Báo cáo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tín dụng HSSV & các ĐTCS và Nghị quyết Chi bộ QL&XLNRR nhiệm kỳ 2013 - 2015 đã đánh giá tổng quát, nêu lên những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm làm tiền đề triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Tín dụng HSSV & các ĐTCS, Chi bộ QL&XLNRRđã nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến đảng viên và quần chúng, tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015, quan tâm chú trọng đến công tác chuyên môn, do đó các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Hai Chi bộ cũng đã làm tốt công tác dân vận, lãnh đạo Tổ Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh, quan tâm nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, từng bước đưa đơn vị phát triển vững chắc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Tín dụng HSSV và các đối tượng chính sách khác đã lãnh đạo Ban Tín dụng HSSV & các ĐTCS thực hiện tốt 14 chương trình tín dụng ưu đãi dành cho HSSV và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ các chương trình do đơn vị quản lý đạt tổng dư nợ trên 67.291 tỷ đồng, chiếm 52,82% tổng dư nợ NHCSXH, với trên 4,5 triệu khách hàng đang còn dư nợ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng đã chúc mừng kết quả mà Chi bộ Tín dụng HSSV & các ĐTCS đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động và học tập và làm theo đạo đức tấm gương Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chi ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2017 cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Đại hội Chi bộ Tín dụng HSSV & các ĐTCS đã thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Tín dụng HSSV & các ĐTCS đã thành công tốt đẹp

* Báo cáo chính trị của Chi bộ QL&XLNRR nhiệm kỳ 2013 - 2015 đã khẳng định:Chi bộ QL&XLNRR đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ NHCSXH TW, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt với các chuyên đề sát với sự lãnh đạo, chỉ đạo của chuyên môn. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chi ủy đối với Chi bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong đơn vị.

Với kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2013 - 2015, Chi bộ được Đảng ủy NHCSXH TW công nhận “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, công tác phát triển Đảng cũng được quan tâm chú trọng, Chi bộ đã kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng, 03 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng.

Đồng chí Dương Quyết Thắng (thứ 2 từ trái qua) chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ QL&XLNRR, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Dương Quyết Thắng (thứ 2 từ trái qua) chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ QL&XLNRR, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Trong công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn tham mưu cho Chủ tịch HĐQT NHCSXH và Tổng giám đốc chỉ đạo thẩm định hồ sơ trong toàn hệ thống trước khi trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xử lý nợ tồn đọng không có khả năng thu hồi của các chi nhánh trình Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ QL&XLNRR. Đồng chí cũng yêu cầu nhiệm kỳ 2015 - 2017 Chi bộ cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng và tổ chức tổ chức chiến lược phòng ngừa và quản lý rủi ro trong hoạt động NHCSXH; phân tích đánh giá chất lượng tín dụng của toàn hệ thống từ đó đưa ra cảnh báo và giải pháp nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác