Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh Sơn La phấn đấu tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt từ 8% - 10%

21/04/2015
(VBSP News) Chi bộ NHCSXH tỉnh Sơn La vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, và phấn đấu tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt từ 8% - 10%. Tới dự Đại hội có đồng chí Kha Mạnh Sâm - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.
Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Sơn La chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Sơn La chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh Sơn La,
nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ NHCSXH tỉnh Sơn La thực hiện tốt vai trò lãnh đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Ngành, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động của chi nhánh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Tính đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 2.291 tỷ đồng, tăng 16%/năm, trong đó tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 37,9 tỷ đồng, tăng 37,2 tỷ so với đầu nhiệm kỳ. Tổng doanh số cho vay (5 năm) đạt 3.605 tỷ đồng, doanh số thu nợ 2.098 tỷ đồng của 12/19 chương trình cho vay, tổng dư nợ đạt 2.284 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng dư nợ 16.58 %/năm.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 05 đảng viên; hàng năm tổ chức triển khai thực hiện tốt các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh Sơn La phấn đấu tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt từ 8% - 10%. Nợ quá hạn dưới 0,3% tổng dư nợ. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết nạp được 05 đảng viên trở lên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Kha Mạnh Sâm - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả Chi bộ NHCSXH tỉnh Sơn La đạt được. Đồng chí mong muốn, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; từ đó, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí.

Tin và ảnh Tống Huỳnh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác