Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ NHCSXH tỉnh Lào Cai

14/04/2015
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXH tỉnh Lào Cai vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác tại Đại hội chỉ rõ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ NHCSXH tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, các quy định của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tính đến 31/12/2014 tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 1.869.400 triệu đồng, tăng 8,06%/năm, trong đó tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 26.207 triệu đồng, tăng 8,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng doanh số cho vay (5 năm) đạt 2.261.251 triệu đồng, doanh số thu nợ 1.580.731 triệu đồng của 12 chương trình cho vay, tổng dư nợ đạt 1.842.961 triệu đồng, đạt mức tăng trưởng dư nợ 7,06%/năm. Là 1 trong 3 ngân hàng trên địa bàn có dư nợ gần 2.000 tỷ đồng với 92.671 khách hàng còn dư nợ; dư nợ bình quân 24,8 triệu đồng/hộ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã triển khai học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp củng cố khối đoàn kết nội bộ, ổn định tư tưởng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đảng bộ đã duy trì sinh hoạt theo quy định, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã căn cứ vào Nghị quyết và quy chế để bàn bạc thống nhất từ cấp ủy và lấy ý kiến của toàn thể đảng viên thảo luận biểu quyết. Phát huy tốt tinh thần phê bình và tự phê bình trong đảng.

Đảng bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết quả, nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 10 quần chúng vào Đảng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ NHCSXH tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong đơn vị; đảm bảo việc làm, đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động ngày được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ sẽ kết nạp tối thiểu 4 quần chúng ưu tú vào Đảng; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 75 - 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, 02 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; đồng thời đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Tin và ảnh Nguyễn Thu

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác