Đại hội điểm Chi bộ KHNVTD thuộc Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2017

25/03/2015
(VBSP News) Thực hiện Kế hoạch số 1616-KH/ĐU ngày 17/10/2014 của Đảng ủy NHCSXH TW về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 24/3/2015 Chi bộ Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng (KHNVTD) thuộc Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, đây là một trong hai chi bộ được Đảng bộ NHCSXH TW chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm chi bộ cấp cơ sở. Đồng chí Lê Ngọc Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Trưởng ban Kiểm soát NHCSXH; đồng chí Nguyễn Kim Phung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc NHCSXH TP. Hà Nội tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại biểu là Bí thư, Phó bí thư của Chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội.
Các đại biểu chúc mừng Ban Chi uỷ Chi bộ KHNVTD nhiệm kỳ 2015 - 2017

Các đại biểu chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ KHNVTD nhiệm kỳ 2015 - 2017

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, Chi bộ đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2015, Chi bộ đã lãnh đạo Phòng KHNVTD chủ động, tích cực tham mưu cho Ban giám đốc chi nhánh trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung huy động và quản lý nguồn vốn, chấp hành quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động của các Điểm giao dịch xã, phường… trên địa bàn toàn thành phố.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ KHNVTD đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời phổ biến quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc chi nhánh trong triển khai công tác kế hoạch nguồn vốn, nghiệp vụ tín dụng chính sách, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn chi nhánh, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ cũng như chất lượng tín dụng…

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ là thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trước mắt cần tập trung triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 06/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với NHCSXH; Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại buổi làm việc với Tổng giám đốc NHCSXH nhằm đánh giá kết quả 12 năm hoạt động và nhiệm vụ đến năm 2020 của NHCSXH chi nhánh TP. Hà Nội; Nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác huy động nguồn vốn; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020; Triển khai thực hiện bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện,… Hàng năm, tham mưu cho Ban giám đốc trong việc xây dựng các chương trình kế hoạch để chỉ đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm tăng từ 7 - 8%. Nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu đến năm 2017 giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh dưới 0,1%. Góp phần thực hiện kế hoạch giảm nghèo của thành phố, phấn đấu hàng năm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5% số hộ.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hàng năm, phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Phung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc NHCSXH thành phố Hà Nội đánh giá cao thành tích mà Chi bộ KHNVTD đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô. Đồng thời cũng chỉ ra 5 giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đó là: Chủ động tham mưu kịp thời hoạt động có hiệu quả của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố; khai thác các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp với thi đua trong đơn vị.

Đại hội Chi bộ KHNVTD đã thành công tốt đẹp và bầu ra 02 đồng chí vào Ban Chi ủy.

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác