Đại hội Chi bộ các Ban CMNV tại Hội sở chính thành công tốt đẹp

11/05/2015
(VBSP News) Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy NHCSXH TW về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đầu tháng 5/2015 vừa qua, Chi bộ các Ban: Kiểm soát, Tín dụng người nghèo, Kế toán và quản lý tài chính, Kế hoạch và nguồn vốn, Tổ chức cán bộ và Xây dựng cơ bản đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Tới dự Đại hội các Chi bộ có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc; các đồng chí Thường trực Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TW.

Đại hội Chi bộ các Ban CMNV tại Hội sở chính NHCSXH đã tập trung kiểm điểm, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2015, chỉ ra những kết quả đã đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thảo luận quyết nghị phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017; đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.

Một số vấn đề trọng tâm Nghị quyết đại hội của từng chi bộ đã chỉ rõ: tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; hàng năm, cấp ủy, chi bộ tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội….Đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quan tâmđào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; quan tâm chăm lo, làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên mới, nâng cao sức chiến đấu của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn,Đoàn Thanh niên trong đơn vị thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên lao động, vận động, tuyên truyền để đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chấp hành nghiêm túc chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại đại hội, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đảng viên các chi bộ cũng đã bầu cấp ủy và các chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội Chi bộ các Ban CMNV tại Hội sở chính NHCSXH đã được phóng viên ghi lại.

Đồng chí Dương Quyết Thắng (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ Kế hoạch nguồn vốn, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Dương Quyết Thắng (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ Kế hoạch nguồn vốn, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Võ Minh Hiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW - Phó Tổng giám đốc (người đứng giữa) chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tín dụng người nghèo, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Võ Minh Hiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW - Phó Tổng giám đốc (người đứng giữa) chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tín dụng người nghèo, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đại hội Chi bộ Kế toán và quản lý tài chính đã thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Kế toán và quản lý tài chính đã thành công tốt đẹp 

Đồng chí Bùi Quang Vinh (thứ 2 bên phải), Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Xây dựng cơ bản, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Bùi Quang Vinh (thứ 2 bên phải), Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng giám đốc chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Xây dựng cơ bản, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Tổ chức cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Tổ chức cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2017

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác