Chi bộ các Ban CMNV, Cơ quan Công đoàn, Cơ quan Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2017

24/04/2015
(VBSP News) Nằm trong Kế hoạch của Đảng ủy NHCSXH TW về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong các ngày 21, 23 và 24/4/2015, Chi bộ các Ban CMNV, Cơ quan Công đoàn, Cơ quan Đảng ủy đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Tới dự và phát biểu tại Đại hội các Chi bộ có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH TW và các đồng chí trong BCH Đảng bộ NHCSXH TW, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TW.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; đồng thời nghiêm túc nhìn nhận chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm làm tiền đề triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, các Chi bộ Hợp tác quốc tế và Truyền thông, Pháp chế, Văn phòng, Cơ quan Công đoàn và Cơ quan Đảng ủy tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị hiểu rõ mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của NHCSXH, một mô hình hoạt động gắn chặt với Đảng Cộng sản Việt Nam, là mô hình đặc thù, riêng có và phù hợp với cấu trúc chính trị của nước ta. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, trọng tâm là vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của NHCSXH. Đổi mới kiện toàn tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ NHCSXH trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn được giao, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thành niên phổ biến, quán triệt, giáo dục cho đoàn viên hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Dự Đại hội, đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, tham luận thể hiện tâm huyết, nhiệt tình, mang tính xây dựng cao. Đại hội các Chi bộ cũng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2017 và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đảng viên trong các Chi bộ cũng đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo để bầu vào cấp uỷ của Chi bộ nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ:

Đồng chí Nguyễn Đức Vui (giữa) - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH TW chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Hợp tác quốc tế và Truyền thông, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Nguyễn Đức Vui (giữa) - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH TW chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Hợp tác quốc tế và Truyền thông, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Các đại biểu chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Pháp chế

Các đại biểu chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Pháp chế

Đồng chí Nguyễn Đức Vui chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Nguyễn Đức Vui chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ Cơ quan Công đoàn, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ Cơ quan Công đoàn, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Dương Quyết Thắng và đồng chí Nguyễn Đức Vui chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Dương Quyết Thắng và đồng chí Nguyễn Đức Vui chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2017

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác