Trên 43 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi (VTV1 - 12h00 - 29.12.2022)