20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ở Hà Nội (Bài 1: Góp nguồn lực xây dựng Thủ đô)

06/12/2022
(VBSP News) Hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; hơn 42.500 tỷ đồng đã kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng; 243.000 hộ đã thoát nghèo, 808.000 lao động có việc làm; 148.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập… là những đóng góp của nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại…
Anh-bai-1-1670112779298

Vốn chính sách góp phần tạo nên thành công của mô hình nho hạt đen ở huyện Đan Phượng

Hơn 2 triệu lượt hộ được vay vốn
Phó Tổng Giám đốc NHCSXH kiêm Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh cho biết: 20 năm qua đã có hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách của thành phố được vay vốn, với doanh số cho vay đạt 42.896 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 30.442 tỷ đồng, dư nợ bình quân là 39 triệu đồng/khách hàng, tăng 37 triệu đồng/khách hàng so với thời điểm nhận bàn giao. Trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 43,5 triệu đồng/hộ, tăng 42,5 triệu đồng/hộ so với thời điểm nhận bàn giao.
Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ 334 tỷ đồng, đến nay, chi nhánh đã và đang thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đạt trên 12.770 tỷ đồng, với gần 255.000 khách hàng vay vốn, tăng gần 12.440 tỷ đồng, gấp 38,2 lần so với thời điểm nhận bàn giao. Nguồn vốn chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện được tiếp cận đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.
Nhờ đó, đã giúp 243.000 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho hơn 808.000 lao động; giúp hơn 148.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo 775.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn và 11.300 ngôi nhà cho hộ nghèo; hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp người nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.
Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ đã được triển khai hiệu quả trên địa bàn và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ; hạn chế được nạn cho vay nặng lãi và trở thành công cụ, giải pháp có tính lâu dài, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình, kế hoạch, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong từng giai đoạn, nhất là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Công cụ đắc lực của chính quyền
Tại quê hương của phong trào “ba đảm đang” Đan Phượng, nguồn vốn chính sách đã được triển khai đến 100% các thôn, cụm, tổ dân phố trên địa bàn và đến tận tay hơn 76.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đó, giúp hơn 31.000 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 15.000 lao động, xây dựng và cải tạo sửa chữa được hơn 37.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp cho hơn 4.500 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ 396 hộ nghèo làm nhà ở.
Trong thành quả chung đó, có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị - xã hội huyện Đan Phượng. Đặc biệt, từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Đan Phượng đã huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng tín dụng trên địa bàn được giữ vững, bảo đảm an toàn vốn tín dụng chính sách xã hội.
Tại quận Cầu Giấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến với 8/8 phường trên địa bàn quận, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Đã có trên 33.600 lượt khách hàng được vay vốn; trong đó có 13.000 lượt khách hàng là hộ nghèo, 528 lượt khách hàng là hộ cận nghèo vay vốn đã góp phần giúp cho các hộ vay thoát nghèo. Đồng thời, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động/năm; giúp cho gần 100 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; 3.800 lượt người lao động được trả lương trang trải cuộc sống trước ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19…
Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng từng thời kỳ của quận. Đặc biệt, đã góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn quận, từ năm 2018 đến nay, quận không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2017 là 0,11% (62 hộ) giảm xuống còn 0,03% (23 hộ) vào cuối năm 2021.

Bình Nhi

Các tin bài khác