Tín dụng chính sách tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại Ninh Thuận

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thanh phát biểu kết luận Hội nghị (VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 40). Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   22/08/2019  

Sức lan tỏa của Chỉ thị “bốn mươi” trên vùng đất võ Bình Định

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Kim Toàn phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị (VBSP News) Sau 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) đã thay đổi căn bản nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ đó nâng quy mô, chất lượng, đưa chính sách tín dụng giàu tính nhân văn của Đảng và Chính phủ đi vào cuộc sống. Đây là chia sẻ của các đại biểu đến từ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và chính những người dân đang được thụ hưởng chính sách tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của tỉnh Bình Định do đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định chủ trì.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Chỉ thị số 40 yêu cầu các cấp, ngành và toàn xã hội cùng vào cuộc

q4 (VBSP News) Ðây là khẳng định của đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Ðoàn ÐBQH tỉnh Bình Định (ảnh) khi trả lời phỏng vấn Báo Bình Định về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40).
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Bình Định: Cộng hưởng từ một chính sách nhân văn

NHCSXH tỉnh Bình Định giao dịch với hộ nghèo tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Với tỉnh Bình Định, 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (Chỉ thị số 40) không chỉ đưa tín dụng chính sách tăng cả về chất và lượng mà hơn thế là một quan điểm nhận thức và cách làm mới của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đó là việc ban hành nhiều chương trình tín dụng chính sách xã hội riêng có, tiếp tục bố trí một phần nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay. Và, hơn cả đây là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào một đầu mối. Những điểm đột phá này đã làm nên một bức tranh riêng có về thực hiện Chỉ thị số 40 của Bình Định góp phần làm sáng rõ chính sách tín dụng đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

UBND tỉnh, NHCSXH đã tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 (VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện các Sở, ban ngành địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Chuyển biến trong nhận thức về tín dụng chính sách xã hội ở Đắk Nông

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được nhận danh hiệu (VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và đại diện các Sở, ban ngành trong tỉnh.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Chỉ thị số 40 tạo bước chuyển quan trọng về tín dụng chính sách ở Đắk Nông

Nhờ vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, gia đình anh K’San ở xã Đăk Som, huyện Đắk G’long (Đắk Nông) đã đầu tư trồng cà phê và chăn nuôi Ảnh: Trần Việt/TTXVN (VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), 05 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đăk Nông đã đưa chính sách vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Tỉnh Ninh Bình sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (VBSP News) Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Lê Ngọc Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH cùng đại diện các Sở, ngành trong tỉnh.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

“Cú hích” trong công tác giảm nghèo ở Ninh Bình

NHCSXH huyện Yên Khánh giao dịch với người nghèo Ảnh: Minh Đường (VBSP News) Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), đến nay, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ tăng về quy mô, chất lượng tín dụng, mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách, từ đó tạo ra sức mạnh cộng hưởng của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trên con đường phát triển của địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Lạng Sơn tăng cường nguồn vốn ưu đãi cho giảm nghèo

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (VBSP News) Ngày 21/8/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40).
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Hiệu ứng sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ở Yên Bái

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được khen thưởng (VBSP News) Ngày 21/8/2019, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 40). Dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Yên Bái; Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Thực hiện Chỉ thị số 40 ở Yên Bái: Tăng trách nhiệm, rõ hiệu quả

Tổ tiết kiệm và vay vốn họp bình xét cho vay công khai, dân chủ (Ảnh: Thái Hòa/TTXVN) (VBSP News) Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Sau khi Chỉ thị được ban hành, Tỉnh ủy Yên Bái đã nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện, coi đó là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   20/08/2019  

Tỉnh Tây Ninh sơ kết 05 năm Chỉ thị số 40

Các cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 trong 05 năm qua (VBSP News) Dưới dự chủ trì của đồng chí Nguyễn Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ngày 20/8/2019 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   20/08/2019  

Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc vinh dự được nhận danh hiệu (VBSP News) Sáng 20/8/2019, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện các Sở, ban, ngành địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   20/08/2019  

Hòa Bình tích cực đưa Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống

NHCSXH tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 (VBSP News) UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40). Đồng chí Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Dực - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện các Sở, ngành địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   20/08/2019  

Hòa Bình tạo đột phá trong tín dụng chính sách

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, người dân xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc đầu tư vào trồng cây ăn quả có múi đem lại hiệu quả kinh tế (VBSP News) Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), đã làm bức tranh tín dụng chính sách tại tỉnh Hòa Bình mang những gam màu tươi mới. Không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng, mà hơn thế là sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ làm rõ nét hơn một chính sách tín dụng riêng mang đầy tính nhân văn của Đảng và Chính phủ.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   20/08/2019  

Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 (VBSP News) Sáng 20/8/2019, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và đại diện các Sở, ban ngành địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   20/08/2019  

Tín dụng chính sách góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai

Đồng chí Dương Văn Trang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai (VBSP News) Gia Lai là tỉnh Bắc Tây Nguyên, dân số hơn 1,5 triệu người với 34 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 46,23% (chủ yếu là người Jrai và Bahnar). Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao so với bình quân chung cả nước; đến cuối năm 2018, số hộ nghèo toàn tỉnh là 34.873 hộ, chiếm tỷ lệ 10,04%, giảm 3,3% so với cuối năm 2017, trong đó số hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 30.441 hộ, chiếm tỷ lệ 87,29%; số hộ cận nghèo là 34.956 hộ, chiếm tỷ lệ 10,06%, trong đó số hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số là 26.801 hộ, chiếm tỷ lệ 76,67%. Đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; khoảng cách giàu - nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số ngày càng tăng; một bộ phận không nhỏ người nghèo chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Việc giảm tỷ lệ hộ nghèo nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị của tỉnh.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   20/08/2019  

Vốn chính sách giúp đồng bào vùng cao Gia Lai giảm nghèo

Với 222 Điểm giao dịch xã, bà con tỉnh Gia Lai được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn vay (VBSP News) Là một tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu DTTS cao (chiếm trên 46% dân số), Gia Lai là địa phương cần có sự hỗ trợ lớn của các tổ chức tín dụng; trong đó nguồn lực chủ yếu là nguồn vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH để góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   20/08/2019  

Chỉ thị số 40 rất đúng, rất trúng và rất hợp lòng dân!

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận khẳng định vai trò của Chỉ thị số 40 trong hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH (VBSP News) Sáng 20/8/2019, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40). Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện các Sở, ngành địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   20/08/2019