Tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới để đạt chỉ tiêu xã nông thôn mới và xã nông thôn mới kiểu mẫu (VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu chính là giảm nghèo, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và khó khăn, giải quyết công ăn việc làm cho người nghèo, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Với những mục tiêu quan trọng này, tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   15/09/2023  

Vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong việc giữ vững định hướng XHCN của việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Hoạt động NHCSXH ở khắp các xã, phường, thị trấn trong cả nước đã và đang giúp người nghèo tạo sinh kế bền vững (VBSP News) Vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam được thể hiện ở chỗ như một công cụ, giải pháp quan trọng của Đảng, Nhà nước thực hiện giảm nghèo bền vững; giúp hộ nghèo, hộ chính sách tránh được “tín dụng đen”; nâng cao sức sản xuất, tạo sinh kế phát triển bền vững; giúp bảo đảm an sinh xã hội; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   08/09/2023  

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại NHCSXH

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An phát biểu tại buổi làm việc (VBSP News) Chiều 29/8, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Trung ương do Phó Trưởng Ban Đỗ Ngọc An làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại NHCSXH về tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có Ủy viên HĐQT NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   29/08/2023  

Tăng cường công tác giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An tham luận tại Hội thảo (VBSP News) Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” vừa được NHCSXH phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An có bài tham luận về “Tăng cường công tác giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội”, Ban biên tập Website NHCSXH xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung bài viết trên.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   29/08/2023  

Chỉ thị số 40-CT/TW: Kết nối sức mạnh của ý Đảng - lòng dân

ct40-1692140316663 (VBSP News) Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là sự tiếp nối và thể hiện một cách toàn diện, xuyên suốt quan điểm chính sách của Đảng về công tác an sinh xã hội. Nhìn lại hành trình gần 9 năm triển khai, tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện đã mang lại nhiều tác động kinh tế - xã hội tích cực, bảo đảm quyền và khả năng tiếp cận tài chính của người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Hơn thế, như nhận định của đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam thì đây còn là những “kinh nghiệm và bài học quý giá cho Chính phủ các nước đang phát triển”.
Thông tin hoạt động, Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   25/08/2023  

Tăng cường vai trò giám sát, phản biệt xã hội của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội thảo (VBSP News) Ngày 16/8, tại Hà Nội, NHCSXH đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương; đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   21/08/2023  

Phát biểu của Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (VBSP News) BBT Website NHCSXH xin trích đăng bài phát biểu đề dẫn của Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   16/08/2023  

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH phát biểu bế mạc (VBSP News) Ngày 16/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, NHCSXH phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH; Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ); Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   16/08/2023  

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”

Ở đâu có người nghèo, ở đó có NHCSXH
Ảnh: Trần Việt (VBSP News) Ngày 16/8 tới đây, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   12/08/2023  

Tín dụng chính sách bao phủ 100% các ấp, phường ở thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 40, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo mỗi quận, huyện trích 3 tỷ đồng/năm ủy thác qua NHCSXH để cho vay người nghèo trên địa bàn (VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt, mang lại hiệu quả thiết thực, là công cụ quan trọng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng NTM.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   17/07/2020  

Chỉ thị “bốn mươi” đã đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa

Tín dụng chính sách xã hội giúp hộ nghèo trên địa bàn huyện Thăng Bình an cư (VBSP News) Ngày 15/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì cùng các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   17/07/2020  

Cấp ủy quan tâm, người nghèo vay vốn hiệu quả

Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng tặng quà cho các Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. (VBSP News) Nói về kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung nhấn mạnh: Nơi nào thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng thì nơi đó có chất lượng tín dụng, quy mô tín dụng được nâng cao.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   06/03/2020  

“SÁNG TÌNH ĐẢNG, ẤM LÒNG DÂN”: Bài cuối - Kỳ vọng những đột phá mới

Người nghèo ở các xã nghèo của tỉnh Ninh Thuận nhận vốn vay ưu đãi thuận lợi ngay tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Vốn tín dụng chính sách là tĩnh, nó chỉ mang tính động khi cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc cùng người dân, động viên họ vay vốn, hướng dẫn cho họ cách làm ăn và sử dụng đồng vốn vay hiệu quả. Cũng bởi vậy, hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách xã hội không chỉ là đưa trên 206.805 tỷ đồng đến đúng đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, mà hơn thế trong bối cảnh hội nhập nhanh và sâu rộng của nền kinh tế, việc định hướng người dân vào những dự án thế mạnh của địa phương đang và sẽ trở thành điểm tựa giúp người dân, đối tượng yếu thế của xã hội phát triển kinh tế, bước sâu vào chuỗi giá trị gia tăng cao hơn.
Công tác Đảng, Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   02/02/2020  

“SÁNG TÌNH ĐẢNG, ẤM LÒNG DÂN”: Bài 2 - Lan tỏa giá trị từ sự đồng tâm

Đảng bộ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) thường xuyên cử cán bộ, đảng viên xuống cơ sở thăm hỏi, động viên người nghèo vay vốn, phát triển kinh tế gia đình (VBSP News) Từ những ý tưởng nhỏ như ở Quảng Nam, Thái Nguyên, Đồng Tháp,... sinh khí cho công cuộc thực thi chính sách ngày càng thêm lớn mạnh với sự chủ động từ các địa phương trong việc chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Sự đồng tâm của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trong việc hội tụ nguồn vốn hoàn thiện hệ thống chính sách tạo nền tảng bứt phá cho công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới.
Công tác Đảng, Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   02/02/2020  

“SÁNG TÌNH ĐẢNG, ẤM LÒNG DÂN”: Bài 1 - Khơi bừng tâm thế thực thi mới

Đồng chí Đoàn Ngọc Hương (người đứng), Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tham dự buổi họp giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội của xã và NHCSXH để nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyên vọng của bà con nhân dân trong việc vay vốn sản xuất, kinh doanh (VBSP News) Ngày 22/11/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW). Chỉ thị được đánh giá là rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết thực giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững. Những năm qua, tín dụng chính sách được thiết kế với một chuỗi các sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó đã tạo thành một hệ thống chính sách đồng bộ, bao phủ các nhóm đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ đa chiều cho người dân không chỉ giảm nghèo bền vững mà còn làm giàu chính đáng. Trong dòng chảy lịch sử 90 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020); hơn 17 mùa xuân hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trong đó 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tín dụng chính sách xã hội đã hòa quện cùng ý Đảng lòng dân phát huy cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Với ý nghĩa nhân văn đó, Ban biên tập VBSP News xin trân trọng giới thiệu loạt bài “SÁNG TÌNH ĐẢNG, ẤM LÒNG DÂN”.
Công tác Đảng, Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin nổi bật   02/02/2020  

Mùa xuân no ấm trên miền đất võ

Một phiên giao dịch đầu năm 2020 của NHCSXH tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn (Bình Định) (VBSP News) Gặp nhau những ngày đầu năm mới, Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Định Đoàn Trung Thành phấn khởi khoe: “Chi nhánh đã hoàn thành trên 200% kế hoạch năm về nguồn vốn ủy thác của địa phương”.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   30/01/2020  

Những chuyện mừng từ đồng vốn chính sách

NHCSXH tỉnh Yên Bái luôn là cầu nối dẫn vốn hiệu quả đến người dân (VBSP News) Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   01/01/2020  

Quảng Trạch sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40

Từ nguồn vốn ưu đãi, mô hình nuôi bò ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch luôn mang lại lợi nhuận cao cho người dân (VBSP News) Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tín dụng chính sách xã hội ở Quảng Trạch đã phát huy hiệu quả thiết thực và thực sự đi vào cuộc sống người dân.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   01/01/2020  

Hợp lực trong công tác giảm nghèo

Người dân huyện Vĩnh Linh đã có điều kiện để đầu tư sản xuất, chuyển đổi sinh kế từ đồng vốn ưu đãi (VBSP News) Ngay từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành, NHCSXH huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   01/01/2020  

Giúp người nghèo sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Nhờ nguồn vốn ưu đãi, gia đình anh Nguyễn Đông Hùng ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đã duy trì được nghề sản xuất nước mắm truyền thống và thức ăn chăn nuôi (VBSP News) Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), hàng nghìn hộ nghèo tỉnh Nghệ An đã có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW   23/12/2019