Nghệ An gấp rút triển khai các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP

05/05/2022
(VBSP News) Nghị quyết 11/NQ-CP về chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội được xem là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương chỉ đạo nhiều địa phương triển khai giải ngân cho vay các chương trình tín dụng.
nghe an 1

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Kỳ hướng dẫn người dân làm thủ tục giải ngân vốn vay giải quyết việc làm

Những khách hàng đầu tiên được vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP
Xác định được vai trò, tầm quan trọng của chính sách, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 821/UBND-TH ngày 09/2/2022 chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp tham mưu tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết ngay từ những ngày đầu tháng 2.2022. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt, bước đầu, một số huyện đã tiến hành giải ngân vốn vay theo Nghị quyết 11.
Vừa qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành đã thực hiện giải ngân chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Đó là trường hợp sinh viên Thái Văn Lực - con trai ông Thái Văn Chín ở xóm 3, xã Lý Thành, đang theo học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Gia đình ông Thái Văn Chín là hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng làm nông lại đau ốm thường xuyên nên việc phụ cấp nuôi con ăn học gặp rất nhiều khó khăn. Ông Thái được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành hỗ trợ vốn vay 10 triệu đồng, với lãi suất 1,2%/năm, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng giúp ông có điều kiện mua thiết bị máy vi tính phục vụ cho con trai học tập, giảm bớt khó khăn cho gia đình. Đợt này, ngoài việc được vay vốn 10 triệu đồng, ông Chín còn nhận 12,5 triệu đồng vốn vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn đang thụ hưởng để trang trải chi phí học tập cho con trai.

nghe an 2

Ông Thái Văn Chín nhận tiền vay tại Điểm giao dịch xã

Theo Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành, Phan Hữu Trang, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trong việc tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.
Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND các xã, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành đã rà soát được 680 đối tượng HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có nhu cầu mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
Tại huyện Tân Kỳ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã triển khai cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng, với 56 khách hàng vay vốn. Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Cao Trường Dinh cho biết: “Trong tháng 5 này, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cho vay chương trình mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và chương trình cho vay HSSV để mua máy vi tính, thiết bị trực tuyến, cho vay trang trải chi phí học tập. Cùng với việc cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP, đơn vị đã đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn. Doanh số cho vay 4 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 58 tỷ đồng, với hơn 1.100 khách hàng vay vốn; trong đó, một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: cho vay hộ nghèo 21 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo gần 16 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 7,3 tỷ đồng.
Hàng chục tỷ đồng đang được giải ngân
Với chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình của Quốc hội, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ đã giao cho NHCSXH thực hiện các nhóm tín dụng chính sách xã hội, trước mắt có 3 chương trình có văn bản hướng dẫn cụ thể là chương trình cho vay tạo việc làm, cho vay nhà ở xã hội và cho vay HSSV để mua trang thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập.

nghe an 3

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Phòng giao dịch giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP đến với các đối tượng thụ hưởng

Theo đó, tỉnh Nghệ An được Trung ương phân bổ 233 tỷ đồng, trong đó: cho vay giải quyết việc làm 50 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội 115 tỷ đồng, cho vay HSSV mua máy tính 68 tỷ đồng. Chi nhánh đã tham mưu Ban đại diện HĐQT phân giao vốn cho các huyện; đồng thời chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH huyện tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ vay vốn. Đến nay, chi nhánh đã giải ngân trên 20 tỷ đồng các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NĐ-CP. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm gần 14 tỷ đồng với 249 khách hàng vay vốn; cho vay nhà ở xã hội 2,8 tỷ đồng với 13 khách hàng vay vốn, cho vay HSSV mua máy tính hơn 2,8 tỷ đồng với 289 khách hàng vay vốn.
Dự kiến, thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục giải ngân chương trình cho vay giải quyết việc làm hơn 26 tỷ đồng với 456 khách hàng vay vốn, cho vay nhà ở xã hội 35 tỷ đồng với 81 khách hàng vay vốn và hơn 1,5 tỷ đồng cho 153 HSSV mua máy tính.
Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An, Trần Khắc Hùng cho biết: Hiện nay, chi nhánh đang tích cực triển khai các gói tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP, thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, UBND các huyện, thị, thành hoàn thành trích chuyển ngân sách ủy thác năm 2022 qua NHCSXH để chủ động giải ngân cho vay ngay từ đầu năm. Thông qua rà soát, nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn trong 2 năm 2022 - 2023 đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm là 1.465 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội gần 250 tỷ đồng, cho vay HSSV mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 133 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022, nhu cầu cho vay giải quyết việc làm là 730 tỷ đồng, cho vay chương trình nhà ở xã hội là 115 tỷ đồng, cho vay HSSV mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến là 68 tỷ đồng.
Nghệ An là tỉnh có số lượng người lao động trở về từ các địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thuộc nhóm cao nhất cả nước. Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ vừa được ban hành với những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, phù hợp sẽ là nguồn lực hết sức quan trọng, tạo điều kiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.
“Để nguồn vốn tín dụng chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 đạt hiệu quả cao nhất thì đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. NHCSXH luôn cần sự hỗ trợ, chỉ đạo từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành cùng đồng hành thực hiện chương trình và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trong việc bình xét đối tượng thụ hưởng phải thật sự công tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phối hợp với NHCSXH địa phương tổ chức giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng, nhanh nhất, sử dụng vốn vay đúng mục đích”, ông Trần Khắc Hùng chia sẻ.

Thu Huyền

Các tin bài khác