Đắk Lắk giải ngân cho những món vay đầu tiên theo Nghị quyết 11/NQ-CP

30/04/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành giải ngân được gần 5 tỷ đồng cho những khách hàng đầu tiên vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
IMG_0183-1651215045867

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cư M’gar hướng dẫn người lao động làm thủ tục vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11

Theo đó, 83 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; 3 khách hàng vay vốn chương trình nhà ở xã hội với tổng số tiền 635 triệu đồng; 10 HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn vay ưu đãi 100 triệu đồng để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến.

Sau khi giải ngân, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và tư vấn, hướng dẫn để các đối tượng vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk được Trung ương phân bổ hơn 71 tỷ đồng để triển khai 3 trong số 5 chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP, trong đó: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 50 tỷ đồng; Cho vay nhà ở xã hội là 20 tỷ đồng và Cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 1,1 tỷ đồng.

Theo Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Tử Ân, đến nay, chi nhánh đã rà roát nhu cầu và tiến hành các bước cơ bản thiết lập hồ sơ cho vay được 715 hồ sơ, với tổng số tiền là 37 tỷ đồng. Thời gian tới, chi nhánh sẽ iếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho vay theo kế hoạch được giao, phấn đấu hoàn thành giải ngân sớm.

Công Lý

Các tin bài khác