Hà Nam hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó sau đại dịch COVID-19

30/04/2022
(VBSP News) Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đã tập trung triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội một cách kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.
74856_663_16071529

Người dân Hà Nam nhận vốn vay tại Điểm giao dịch xã

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP, hệ thống NHCSXH được giao triển khai thực hiện 5 chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023) với tổng số tiền hơn 38.000 tỷ đồng, gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; Cho vay HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; Cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trên cơ sở chỉ đạo từ Trung ương, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách ưu đãi đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và nhân dân; phối hợp các, Sở, ban, ngành và cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, chính quyền các địa phương rà soát nhu cầu vay vốn. Đồng thời, hướng dẫn lập hồ sơ, kịp thời triển khai cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đã giải ngân ngay cho các đối tượng vay vốn thuộc đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng cho 99 khách hàng vay vốn.

Trong đó,  có 11 khách hàng vay vốn chương trình nhà ở xã hội với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, 37 HSSV là con các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình theo quy định được vay vốn về để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến với số tiền 370  triệu đồng và 51 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Các hộ vay khi nhận tiền vay đều rất vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Chính phủ có các chính sách tín dụng ưu đãi rất kịp thời giúp người dân có điều kiện tài chính sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thu Thảo

Các tin bài khác