Huyện Mộ Đức cho vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP

30/04/2022
(VBSP News) Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) vừa giải ngân những món vay đầu tiên của chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và chương trình cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Đây là 2 trong số các chính sách tín dụng ưu đãi Chính phủ giao NHCSXH thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
image001

Người dân nhận vốn vay tại Điểm giao dịch xã

Theo kế hoạch, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mộ Đức được phân bổ 6,8 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình tín dụng là: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (3,7 tỷ đồng); Cho vay đối với HSSV để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập (700 triệu đồng); Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội (2,4 tỷ đồng).

Ngay sau khi nhận được nguồn vốn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mộ Đức đã phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thị trấn thể tiến hành rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu vốn của các đối tượng thuộc 3 chương trình tín dụng này. 

Sau khi rà soát, đơn vị đã kịp thời phê duyệt hồ sơ và tổ chức giải ngân 2 chương trình: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và Cho vay đối với HSSV để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. 

Cụ thể, 75 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số tiền là 3,7 tỷ đồng (hoàn thành 100% kế hoạch); 5 khách hàng vay vốn chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến với tổng số tiền là 50 triệu đồng. 

Dự kiến, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mộ Đức sẽ hoàn thành giải ngân trong tháng 5, riêng chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua NOXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở giải ngân theo tiến độ hoàn thiện nhà.

CTV

Các tin bài khác