Bình Định giải ngân vốn các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

29/04/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải ngân những món vay đầu tiên các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
viewimage

Người dân xã An Hòa, huyện An Lão nhận vốn vay giải ngân

Theo đó, tập trung giải ngân 3 chương trình: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay cá nhân, hộ gia đình mua, thuê mua NOXH, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; Cho vay HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Tổng số tiền giải ngân là hơn 30 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định được phân bổ 314,5 tỷ đồng trong năm 2022 để thực hiện 3 chương trình tín dụng. Trong đó, nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội là 250 tỷ đồng; nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 50 tỷ đồng; nguồn vốn cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến là 14,5 tỷ đồng.
Ngay sau khi nhận vốn phân bổ từ Trung ương, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn và hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất, để ổn định cuộc sống sau đại dịch.

Clip truyền hình Bình Định giải ngân vốn trong ngày đầu tiên

Nguyễn Muội

Các tin bài khác