Lai Châu cho vay các chương trình chính sách theo Nghị quyết 11/NĐ-CP của Chính phủ

28/04/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lai Châu vừa chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Than Uyên tổ chức giải ngân thành công 10 tỷ đồng theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại hai xã Tà Mung và Phúc Than.
lai chau

Bà con xã Tà Mung nhận vốn vay tại Điểm giao dịch xã

Theo đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Than Uyên đã giải ngân 3 chương trình: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay cá nhân, hộ gia đình mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; Cho vay HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập.
Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Than Uyên, Hoàng Văn Thái cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ phục hồi, phát triển nhanh hoạt động SXKD, giải quyết việc làm, đảm bảo sinh kế cho người dân đang là nhiệm vụ cấp bách của NHCSXH. Để các chính sách ưu đãi của Đảng, nhà nước sớm đến với người dân, đơn  vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn và các hội, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát và triển khai thực hiện chính sách cho vay đúng theo quy định, góp phần phục hồi SXKD và sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bình Minh

Các tin bài khác