Gia Lai cho vay các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

28/04/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai vừa giải ngân những món vay đầu tiên của Chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và Chương trình cho vay đối với HSSV để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập theo Nghị quyết 11/NĐ-CP của Chính phủ.
gia lai

Người dân phấn khởi nhận món vay đầu tiên

Đây là 2 trong số các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ giao cho NHCSXH thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.
Theo đó, tỉnh Gia Lai được phân bổ hơn 100 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình tín dụng: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay đối với HSSV để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.
Trên cơ sở rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu vốn của các đối tượng thuộc 3 chương trình tín dụng này, chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đã tổ chức giải ngân đối với các trường hợp hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục của 2 chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và cho vay đối với HSSV để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập.
Ngay trong chiều 27.4, các đơn vị trực thuộc NHCSXH tỉnh Gia Lai đã giải ngân 300 triệu đồng đối với 8 món vay thuộc 2 chương trình nêu trên và dự kiến sẽ hoàn tất trong thời gian sớm nhất.
Đối với chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội sẽ giải ngân sau khi đối tượng vay vốn thực hiện các thủ tục và khởi công xây dựng nhà ở theo quy định.

Sơn Ca

Các tin bài khác