Yên Thành giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

28/04/2022
(VBSP News) Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa thực hiện giải ngân cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.
image001

Anh Thái Văn Chín nhận tiền vốn vay giải ngân tại Điểm giao dịch xã

Theo đó, tại Điểm giao dịch xã Lý Thành, gia đình ông Thái Văn Chín - hộ gia đình nghèo khó khăn ở xóm 3, xã Lý Thành được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành hỗ trợ vốn vay 10 triệu đồng, với lãi suất 1,2%/năm, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng giúp ông có điều kiện mua thiết bị máy vi tính phục vụ cho con trai học tập, giảm bớt khó khăn cho gia đình. Đợt này, ngoài việc được vay vốn 10 triệu đồng, ông Chín còn nhận 12,5 triệu đồng vốn vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn đang thụ hưởng để trang trải chi phí học tập cho con trai.
Theo Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành Phan Hữu Trang, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trong việc tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.
Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND các xã, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành đã rà soát được 680 đối tượng HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có nhu cầu mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
Dự tính, thời gian tới, đơn vị sẽ giải ngân tiếp 6,8 tỷ đồng cho HSSV vay để mua máy vi tính, thiết bị học tập và trang trải chi phí học tập. Đây là chương trình mang đậm tính nhân văn sâu sắc, giúp có các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn chính sách mua các thiết bị thiết yếu phục vụ học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

CTV

Các tin bài khác