Nghệ An triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP

25/02/2022
(VBSP News) Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ phục hồi, phát triển nhanh hoạt động SXKD, giải quyết việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân đang là nhiệm vụ cấp bách của hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An.
nghe an 2

Những chủ trương, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách được NHCSXH công khai tại các Điểm giao dịch xã

Kịp thời giải ngân vốn ưu đãi đến đúng đối tượng
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chi nhánh đã chủ động thực hiện một số giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của đại dịch. Tiếp theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, chi nhánh đã thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động để hỗ trợ trả lương cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.
Chi nhánh đã thực hiện giải ngân 20,314 tỷ đồng cho 54 doanh nghiệp để thực hiện trả lương cho 2.973 lao động; trong đó, 10 doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 154 và 44 doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 68; thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ cho 13.599 khách hàng/312,6 tỷ đồng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; thực hiện cho vay vốn bổ sung cho 3.158 khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bị ảnh hưởng đại dịch với số tiền 121 tỷ đồng để khôi phục SXKD, tạo việc làm.
Từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động giải ngân của chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng khá, doanh số cho vay đạt gần 350 tỷ đồng, doanh số thu nợ hơn 260 tỷ đồng, huy động vốn các loại tăng so với năm 2021; tổng doanh số huy động đạt gần 1.900 tỷ đồng. Trước đó, năm 2021, tín dụng chính sách có những đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp cho 31,7 nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo thoát nghèo.

nghe an1

Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Vinh cho biết: Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Nghệ An. Hiện nay, chi nhánh đang tích cực chuẩn bị các nội dung để triển khai các gói tín dụng theo Nghị quyết số 11, thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, UBND các huyện, thị, thành hoàn thành trích chuyển ngân sách ủy thác năm 2022 qua NHCSXH trước ngày 31.3.2022 để chủ động giải ngân cho vay ngay từ đầu năm.
Tập trung mọi nguồn lực để triển khai kịp thời, hiệu quả

nghe an 3

NHCSXH huyện Con Cuông đầu tư vốn cho các doanh nghiệp trồng nguyên liệu

Có thể nói, trong điều kiện nội lực của tỉnh, việc tự đảm bảo kinh phí để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ là điều hết sức khó khăn. Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ vừa được ban hành với những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, phù hợp sẽ là nguồn lực hết sức quan trọng, kịp thời đối với địa phương chúng tôi, tạo điều kiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.
Xác định được vai trò, tầm quan trọng của chính sách, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 821/UBND-TH ngày 09/2/2022 chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp tham mưu tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết ngay từ những ngày đầu tháng 2.2022.
Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11, chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung tổ chức, triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên, người lao động và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát.
Được biết, thông qua rà soát sơ bộ, nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn trong 2 năm 2022 - 2023 đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm là 1.400 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội khoảng 250 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022, nhu cầu cho vay giải quyết việc làm 700 tỷ đồng, cho vay chương trình nhà ở xã hội 100 tỷ đồng. Đối với chương trình cho vay HSSV, Nghệ An là chi nhánh có doanh số cho vay hàng năm và dư nợ chương trình lớn nhất cả nước, công tác quản lý nguồn vốn đạt hiệu quả cao, chương trình đã giúp cho hàng vạn HSSV khó khăn được vay vốn, ăn học thành tài. Hiện nay, các đơn vị trong tỉnh đang tích cực phối hợp rà soát, xác lập nhu cầu thực tế.
Để thực hiện tốt các chính sách, UBND tỉnh Nghệ An mong muốn các bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan sớm ban hành quy định, các văn bản hướng dẫn, đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực nhằm triển khai kịp thời các chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Năm 2021, Nghệ An là tỉnh có số lượng người lao động trở về từ các địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh thuộc nhóm cao nhất cả nước (tính từ tháng 4.2021 đến tháng 10/2021, số công dân trở về từ vùng dịch khoảng 100.000 người. Trong đó, số người trong độ tuổi lao động trở về từ vùng dịch là 75.858 người, chiếm 75,95% trên tổng số công dân trở về quê).

Bài và ảnh Thu Huyền

Các tin bài khác