Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Quảng Ngãi đạt hơn 4.090 tỷ đồng

22/04/2022
(VBSP News) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã chủ trì cuộc họp Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh, để đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.2022.
images2447532_NH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo của chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, tổng các nguồn vốn tính đến ngày 31.3.2022 đạt hơn 4.103 tỷ đồng, tăng gần 167 tỷ đồng so với năm 2021. Doanh số cho vay trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 416,5 tỷ đồng, với hơn 10,5 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm. Doanh số thu nợ đạt hơn 255 tỷ đồng.
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng tính đến ngày 31.3.2022 đạt hơn 4.090 tỷ đồng, với hơn 95,2 nghìn hộ còn dư nợ, tăng 4,1% so với năm 2021. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành 52,6% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2022. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 10 tỷ đồng, chiếm 0,25% tổng dư nợ.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quãng Ngãi, Võ Phiên đề nghị chi nhánh NHCSXH tỉnh Quãng Ngãi tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy mạnh công tác cho vay, nhất là hỗ trợ, giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có điều kiện khôi phục SXKD, tạo việc làm, tăng thu nhập, tránh tái nghèo. Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi tại cơ sở, nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, sai sót, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Clip cuộc họp Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi quý I.2022

Hồng Hoa

Các tin bài khác